Information till Bolidens aktieägare offentliggörs med anledning av affären mellan Boliden och Outokumpu

Information till Bolidens aktieägare offentliggörs med anledning av affären mellan Boliden och Outokumpu Boliden offentliggör idag information med anledning av affären mellan Boliden och Outokumpu. Informationen utgör underlag för aktieägarnas beslut vid den extra bolagsstämman i Boliden som hålls den 18 december. I aktieägarinformationen redogör Bolidens styrelse bland annat för motiven till affären. Vidare presenteras också Nya Boliden samt gruv- och smältverksamheterna som kommer att förvärvas från Outokumpu, inklusive finansiell information proforma. Informationen finns tillgänglig på svenska och engelska. En sammanfattning av aktieägarinformationen kommer att skickas till aktieägarna i Boliden i god tid före bolagsstämman. Det mer omfattande dokumentet kan beställas hos Boliden på telefon 08-610 15 00 eller via e- post: info@boliden.se. Dokumenten kan också laddas ner från Bolidens hemsida www.boliden.se. Boliden och Outokumpu presenterade affären den 8 september 2003 varefter parterna undertecknade slutliga överlåtelseavtal den 25 oktober sedan godkännande erhållits av respektive företags styrelser. Boliden har därefter erhållit ny lånefinansiering för genomförande av affären om 373 miljoner euro (cirka 3,3 miljarder kronor) från ett konsortium bestående av ett mindre antal svenska och internationella banker. Vidare har Bolidens nuvarande långivare godkänt affären. Finansieringen är villkorad av färdigställande av lånedokumentation. Som tidigare meddelats förväntas affären kunna slutföras i slutet av december och förutsätter bland annat godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter vilka beräknas lämna sitt utlåtande under december. Vidare krävs att aktieägarna i Boliden vid den extra bolagsstämman den 18 december bland annat bemyndigar styrelsen att genomföra såväl en riktad nyemission till Outokumpu (apportemission) som en nyemission med företrädesrätt för Bolidens aktieägare. De gruv- och smältverkstillgångar som Boliden avser förvärva från Outokumpu har värderats till 736 miljoner euro (cirka 6,6 miljarder kronor). Som tidigare meddelats ska den slutliga köpeskillingen regleras med hänsyn tagen till räkenskaperna vid överlåtelsetidpunkten för de förvärvade tillgångarna och huvudsakligen baseras på förändringar i det sysselsatta kapitalet mellan den 31 december 2002 och tidpunkten för fullföljandet av transaktionen. Enligt nuvarande prognos förväntas det sysselsatta kapitalet öka med 70-90 miljoner euro (cirka 620-800 miljoner kronor) under 2003. Finansieringen av denna ökning kommer att ske genom att det förlagslån som Outokumpu ger till Boliden ökas med motsvarande belopp när affären fullföljs. Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Boliden och Alfred Berg är finansiell rådgivare till Outokumpu i samband med transaktionen. För ytterligare information vänligen kontakta: Boliden Jan Johansson, VD och koncernchef tel. +46 8 610 16 02, mobil +46 70 555 02 02 e-mail: jan.c.johansson@boliden.se Ulf Söderström, Informationsdirektör tel +46 8 610 15 57, mobil +46 70 618 95 95 e-mail: ulf.soderstrom@boliden.se www.boliden.se Outokumpu Eero Mustala, Informationsdirektör tel. + 358 9421 24 35 e-mail: eero.mustala@outokumpu.com Johanna Sintonen, Chef investerar- och mediarelationer tel. +358 9 421 2438, mobil +358 40 530 0778 e-mail johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00190/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar