Kommuniké från Boliden ABs extra bolagsstämma:Bolidens extra bolagsstämma godkänner bildandet av Nya Boliden

Kommuniké från Boliden ABs extra bolagsstämma: Bolidens extra bolagsstämma godkänner bildandet av Nya Boliden Bolidens extra bolagsstämma har idag godkänt affären mellan Boliden och Outokumpu genom att bemyndiga styrelsen att genomföra dels en emission av nya aktier till Outokumpu (apportemission), dels en emission av nya aktier med företrädesrätt för Bolidens aktieägare. Vidare valde bolagsstämman en ny styrelse i Boliden med tillträde när affären genomförs vid årsskiftet. Nyemissionen av aktier till Outokumpu, som delbetalning för de gruv- och smältverkstillgångar som Boliden förvärvar av Outokumpu, beräknas ske i samband med att affären genomförs vid årsskiftet. Outokumpu kommer efter nyemissionen att äga 49 procent av samtliga aktier och röster i Nya Boliden. Emissionen av aktier med företrädesrätt för Bolidens aktieägare förväntas genomföras under första kvartalet 2004 och kommer att vara garanterad. Företrädesemissionen kommer att vara i storleksordningen EUR 150 miljoner (SEK 1,3 miljarder) och är en integrerad del av affären. Bolidens extra bolagsstämma valde idag Satu Huber, Tapani Järvinen, Christoffer Taxell och Risto Virrankoski till nya ledamöter i Bolidens styrelse, efterträdande Gun Berglund, Göran Collert, Sverker Martin-Löf och Kjell Nilsson. Som ledamöter i styrelsen kvarstår de av ordinarie bolagsstämma i maj 2003 valda ledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson och Anders Sundström. Risto Virrankoski föreslås bli ordförande och Carl Bennet föreslås bli vice ordförande i styrelsen för Nya Boliden. Styrelsen i nya Boliden kommer att bestå av 11 ledamöter, vilka även inkluderar tre ledamöter utsedda av de fackliga organisationerna. Ovannämnda beslut beträffande styrelseförändringar gäller under förutsättning av, och med verkan från tidpunkten för, att affären med Outokumpu slutförs. Styrelsens fullständiga bemyndigande finns att tillgå på Bolidens hemsida www.boliden.se Information om de nyvalda styrelseledamöterna: Satu Huber, 45 Magisterexamen i ekonomi Finansdirektör och chef för ekonomiavdelningen, finska finansdepartementet Styrelseledamot i Finnish Industry Ltd, Försvarsekonomiska planeringskommissionen, Garantiföreningen för finska kulturfonden samt styrelsesuppleant i Svenska Handelshögskolan i Finland Tapani Järvinen, 56 Licentiatexamen i teknologi Divisionschef för Outokumpu Technology och ledamot i koncernledningsgruppen i Outokumpu Oyj Ordförande i Finsk-Latinamerikanska handelskammaren Styrelseledamot i International Copper Association och Eurométaux Christoffer Taxell, 55 Juris kandidatexamen F d minister i finska regeringen Styrelseordförande i Finnair Abp och Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelseledamot i Stockmann Oyj Abp, Sampo plc, Raisio Yhtymä Oyj, Nordkalk Corporation och Hormos medical Corp Risto Virrankoski, 57 Kandidatexamen i ekonomi Vice koncernchef och vice verkställande direktör, Outokumpu Oyj Vice ordförande i koncernledningsgruppen i Outokumpu Oyj Styrelseledamot i VR Ltd (finska järnvägen) Foton finns på Bolidens hemsida: http://www.boliden.se För ytterligare information vänligen kontakta: Boliden Jan Johansson, VD och koncernchef tel. +46 8 610 16 02, mobile +46 70 555 02 02 e-mail: jan.c.johansson@boliden.se Ulf Söderström, Informationsdirektör tel +46 8 610 15 57, mobile +46 70 618 95 95 e-mail: ulf.soderstrom@boliden.se www.boliden.se Outokumpu Eero Mustala, Informationsdirektör tel. + 358 9421 24 35 e-mail: eero.mustala@outokumpu.com Johanna Sintonen, chef investerar- och mediarelationer Tel. +358 9 421 2438, mobil +358 40 530 0778 e-mail johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00990/wkr0002.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar