Kostnads- och effektiviseringsprogram ska ge 300 miljoner per år

Kostnads- och effektiviseringsprogram ska ge 300 miljoner per år Boliden påbörjar ett omfattande kostnads- och effektiviseringsprogram som tillsammans med redan pågående program ska ge en resultateffekt på 300 miljoner kronor på årsbasis. Målet är att programmen ska ge full effekt under 2004. - I det korta perspektivet måste vi skapa förutsättningar för Boliden att vara lönsamt i en omvärld med låga metallpriser och en svag amerikansk dollar. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla våra verksamheter, minska vår skuldbörda och bygga ett starkt Boliden, säger Jan Johansson VD för Boliden. Ett flertal besparingsområden har identifierats främst inom administration. De aktiviteter som nu startas omfattar bland annat översyn av inköpsrutiner, effektivisering inom materialadministration, logistik, arbetsflöden, styrning och bemanning samt optimering av IS/IT- arkitektur. Vidare ska också effektivare miljö- och energiledningssystem införas. Boliden driver sedan tidigare framgångsrika kostnads- och effektiviseringsprogram i Myra Falls, Kanada och inom Affärsområde Fabrication. Samtliga Bolidens verksamheter omfattas nu av olika kostnads- och effektiviseringsprogram. För ytterligare information, kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef, Boliden AB, tel 08-610 16 02, 070-555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95 Boliden är ett internationellt gruv och metallproducerande företag som bryter, bearbetar och marknadsför metallerna koppar, zink, bly, guld och silver. Boliden äger sju gruvor och två smältverk i Sverige samt en gruva i Kanada. Inom dessa verksamhetsområden bedriver Boliden också teknikförsäljning. Koppar- och mässingsprodukter framställs vid anläggningar i Europa. Antalet anställda är cirka 3 900 och omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor. Bolidenaktien är noterad på Stockholmsbörsen och på börsen i Toronto, Kanada. www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00650/wkr0002.pdf

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar