Nomineringsförslag till Bolidens styrelse

Nomineringsförslag till Bolidens styrelse Gun Berglund och Marie Berglund föreslås till nya styrelseledamöter i Boliden AB. Förslaget stöds av aktieägare som företräder mer än 33 procent av antalet röster i bolaget. För omval föreslås Carl Bennet, Göran Collert, Jan Johansson, Kjell Nilsson, Anders Sundström och Sverker Martin-Löf. Bengt Löfkvist har undanbett sig omval. Ordinarie bolagsstämma hålls den 5 maj 2003 i Skellefteå. Bakgrund för de styrelseledamöter som föreslagits till nyval Gun Berglund, 49 år Utbildning: Bergsingenjör, Mineralteknik. Luleå Tekniska Högskola. Anställning: Enhetschef för Råvaror och Återvinning, SSAB Tunnplåt i Luleå från och med 1999. Gun har innehaft ett flertal chefsbefattningar inom SSAB Tunnplåt i Luleå sedan 1990. Tidigare var Gun forskningsingenjör vid Luleå Tekniska Högskola. Marie Berglund, 44 år Utbildning: MSc i Biology, ekologisk gren, Umeå Universitet. Anställning: Miljöchef i Botniabanan AB, Örnsköldsvik, sedan 1999. Marie har innehaft ett flertal olika befattningar inom miljörelaterade arbeten för skogsbolaget MoDo sedan 1985. Marie sitter också med som ledamot i ett flertal styrelser såsom bland annat Skogsstyrelsens styrelse och Svenska Världsnaturfonden. Foton på Gun Berglund och Marie Berglund finns på Bolidens hemsida: www.boliden.se och på länk: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=24577 För ytterligare information, kontakta: Carl Bennet, Styrelsens ordförande, telefon 0300-500 00. Boliden är ett metallproducerande företag med internationell verksamhet. Företaget bryter, bearbetar och marknadsför metallerna koppar, zink, bly, guld och silver. Boliden äger sju gruvor och två smältverk i Sverige samt en gruva i Kanada. Inom dessa verksamhetsområden bedriver Boliden också teknikförsäljning. Koppar- och mässingsprodukter framställs vid anläggningar i Europa. Antalet anställda är drygt 3 800 och omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor. Bolidenaktien är noterad på Stockholmsbörsen och på börsen i Toronto, Kanada. www.boliden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00240/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00240/bild.html Pictures

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com