Övertilldelningsoptionen fullt utnyttjad i erbjudandet om förvärv av Boliden-aktier

Detta material får inte publiceras, distribueras eller spridas i Amerikas Förenta Stater (inklusive dess territorier, delstat inom Amerikas Förenta Stater eller District of Columbia). Detta material utgör inget erbjudande om försäljning av värdepapper. Dessa värdepapper har inte registrerats enligt värdepapperslagen U.S. Securities Act av 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller försäljas i Amerikas Förenta Stater utan registrering eller befrielse från registreringskrav enligt Securities Act. Inget publikt erbjudande av värdepapperen kommer att förekomma i Amerikas Förenta Stater. Boliden noterar offentliggörandet av Outokumpu att övertilldelningsoptionen, omfattande maximalt 10.000.000 aktier, som Outokumpu gjort tillgänglig för emissionsförmedlarna i erbjudandet om förvärv av Boliden-aktier har utnyttjats till fullo av emissionsförmedlarna. Därigenom kommer Outokumpus ägarandel i Boliden att minska till cirka 26,5%. Detta material får inte offentliggöras, distribueras eller vidarebefordras i Amerikas Förenta Stater, Australien, Frankrike, Hongkong SAR inom Folkrepubliken Kina, Japan och Sydafrika. I Storbritannien riktas detta meddelande endast till personer som har sådan professionell erfarenhet av frågor rörande investeringar att de omfattas av Article 19 eller 49 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001. Aktierna kommer endast att utges till sådana personer. Stabilisering/FSA För ytterligare information vänligen kontakta: Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar