Rapport för första kvartalet 2019

Första kvartalet 2019

  • Försäljningsintäkter 13 047 (13 331) MSEK
  • Rörelseresultat 2 441 (2 672) MSEK
  • Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager 2 048 (2 724) MSEK
  • Fritt kassaflöde -323 (1 431) MSEK
  • Resultat per aktie 6,91 (7,35) SEK

Stabil produktion men lägre halter

  • Fritt kassaflöde uppgick till -323 (1 431) MSEK bland annat till följd lägre resultat och högre investeringar.
  • Stabil produktion i både Gruvor och Smältverk.
  • Lägre halter i Aitik, Tara och Kevitsa.
      

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens fredag den 3 maj kl. 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.
   

Kontaktpersoner för information:
Mikael Staffas, VD och koncernchef Tel: 08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör        
Tel: 08-610 15 00
Olof Grenmark, Director Investor Relations Tel: 070-291 57 80

   
Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Investor Relations försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019, klockan 07:45 CET.

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar