Rapport för tredje kvartalet 2018

Tredje kvartalet 2018

  • Försäljningsintäkter 12 510 (11 628) MSEK
  • Rörelseresultat 1 771 (1 860) MSEK
  • Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager 2 020 (1 744) MSEK
  • Fritt kassaflöde 822 (1 715) MSEK
  • Resultat per aktie 4,69 (5,40) SEK

Starkt kvartal med hög produktion

  • Hög produktion i Aitik och Garpenberg
  • Ökad produktion inom Smältverk trots vissa processtörningar

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens onsdag 24 oktober kl. 09:30 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

Kontaktpersoner för information:
Mikael Staffas, VD och koncernchef   Tel: 08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör   Tel: 08-610 15 00
Olof Grenmark, Director Investor Relations   Tel: 070-291 57 80

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Investor Relations försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018, klockan 07:45 CET.

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar