Bra resultat och ökat antal sålda bostäder

1 juli – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 135 (2 327) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 218 (228) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 65 (7) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (9,8) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 167 (159) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 130 (125) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till 300 (-32) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,21 (1,15) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 18,5 (14,6) procent
 • Antalet startade bostäder uppgick för perioden till 1 208 (897)
 • Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 1 336 (965)
 • Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 896 (757)

1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 424 (6 908) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 126 (577) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 447 (-9) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 (8,4) procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 962 (365) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 752 (287) MSEK
 • Kassaflöde före finansiering uppgick till -1 106 (-893) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 6,96 (2,65) SEK
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 18,5 (14,6) procent
 • Antalet startade bostäder uppgick för perioden till 4 099 (3 150)
 • Antalet sålda bostäder uppgick för perioden till 3 206 (3 516)
 • Antalet resultatavräknade bostäder uppgick till 3 052 (2 487)


Inbjudan till analytiker- och medieträff

Joachim Hallengren, VD och Ann-Sofi Danielsson, CFO, presenterar delårsrapporten och presentationen avslutas med en frågestund.

Plats: Lindhagensgatan 72, Stockholm.
Tid: 24 oktober 2017, 10.00–11.00. Registrering och kaffe från 09.30.

Vänligen anmäl deltagande till ir@bonava.com ir@bonava.com eller via telefon +46 (0) 737 739 845

För att delta på telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av följande telefonnummer:

SE: +46 8 519 993 55
DE: +49 211 971 90 086
UK: +44 203 194 05 50
US: +1 855 269 26 05

Det går även att följa presentationen live på bonava.com/investor-relations. Presentationsmaterial kommer att kunna laddas ned från hemsidan och det kommer att kunna gå att titta på en repris av presentationen i efterhand.


För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Rasmus Blomqvist, Investor Relations
rasmus.blomqvist@bonava.com
Tel: 0737 739 845

E-post: ir@bonava.com


Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 600 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13,5 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 07.30 CET.

Taggar:

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar