Nytt antal aktier och röster i Bonava AB efter omvandling

Antalet aktier och röster i Bonava AB har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 100 100 A-aktier till sammanlagt 100 100 B-aktier.

Enligt Bonavas bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under oktober månad har på aktieägares begäran sammanlagt 100 100 A-aktier omvandlats till sammanlagt 100 100 B-aktier.

Efter omvandlingarna fanns, per den 31 oktober, den sista handelsdagen i månaden, totalt 108 435 822 registrerade aktier i Bonava AB. Av dessa är 14 401 565 A-aktier
och 94 034 257 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 238 049 907 baserat på antalet registrerade aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon: 0709 55 66 54, E-post: ir@bonava.com


Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1 400 anställda med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Sankt Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13 miljarder kronor. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 08:00.

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 300 medarbetare har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 15,5 miljarder kronor år 2019. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.