Nytt antal röster i Bonava AB efter omvandling

Antalet aktier och röster i Bonava AB har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 10 525 A-aktier till sammanlagt 10 525 B-aktier.

Enligt Bonavas bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under december månad har på aktieägares begäran sammanlagt 10 525 A-aktier omvandlats till sammanlagt 10 525 B-aktier.

Efter omvandlingarna fanns, per den 31 januari, den sista handelsdagen i månaden, totalt 108 435 822 registrerade aktier i Bonava AB. Av dessa är 13 158 980 A-aktier och 95 276 842 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 226 866 642 baserat på antalet registrerade aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO och IR-ansvarig
ann-sofi.danielsson@bonava.com
Tel: 0706 740 720

Bonava:s presstelefon

ir@bonava.com

Tel: +46 709 556 654


Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Bonava har 1 800 anställda med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 13,5 miljarder kronor 2016. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.
  
För mer information om oss: bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
31 januari 2018 kl. 08:00.

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.