Nytt antal röster i Bonava AB efter omvandling

Antalet aktier och röster i Bonava AB har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 175 000 A-aktier till sammanlagt 175 000 B-aktier.

Enligt Bonavas bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under juni månad har på aktieägares begäran sammanlagt 175 000 A-aktier omvandlats till sammanlagt 175 000 B-aktier.

Efter omvandlingarna fanns, per den 28 juni 2019, den sista handelsdagen i månaden, totalt 108 435 822 registrerade aktier i Bonava AB. Av dessa är 12 933 450 A-aktier och 95 502 372 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 224 836 872 baserat på antalet registrerade aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-chef 
louise.tjeder@bonava.com
Tel: +46 707 82 63 74

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 11:00.

Om oss

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera