Bong gör rekordaffär

Report this content

Bong gör rekordaffär Bongkoncernen har gjort den största enskilda affären i företagets historia. Den är på närmare 800 miljoner kuvert och beställare är ett av Europas största kontorsvaruföretag, den franskbaserade Lyrecogruppen. Affären, som avser Lyrecos kuvertförsörjning för 2003, beräknas innebära en ökning av Bongs totala försäljning 2003 på 3-4 procent. Bong är redan en stor leverantör till Lyreco (ca 400 miljoner kuvert per år 2001 och 2002) och de tillkommande volymerna, som främst ligger i Frankrike, Storbritannien och Tyskland, gör att Bong kommer att stå för en betydande del av Lyrecos kuvertbehov i Europa. "Utvecklingen mot ökad internationalisering i kundledet fortsätter. Lyreco-affären är ett bra exempel på att allt fler företag väljer att köpa in kuvert centralt för hela Europa. Dessa upphandlingar ställer krav på bland annat hög, jämn tryckkvalitet och avancerade logistiklösningar med olika specifikationer i olika länder. Vi glädjer oss åt affären och ser den som en bekräftelse på att vi som ett av Europas ledande kuvertföretag är väl positionerade att dra fördel av internationaliseringstrenden" säger Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong. "Bongkoncernens förvärvsledda expansion i Norden och Europa har gett oss en storlek, struktur och marknadstäckning som få konkurrenter kan matcha". För närvarande deltar Bong Ljungdahl AB i ytterligare ett antal upphandlingar som är av samma storlek som Lyrecoaffären. KORT OM LYRECO Lyreco är en stor kontorsvarukedja som säljer kontorsvaror till medelstora och stora företagskunder genom sin årligen utkommande katalog. Företaget finns representerat i såväl Europa (13 länder) som i Nordamerika (Canada) och Asien (4 länder). I Sverige är Lyreco väl representerat efter förvärvet av Dorab för ett antal år sedan. Lyreco är ett privat företag med huvudkontor i Frankrike. Under fjolåret uppgick omsättningen till 1.358 miljoner EURO och antalet anställda var totalt 6.400 personer. Affären med Bong innebär att Lyreco för första gången nu konsoliderar sina inköp av kuvert, inklusive lokala format, för hela Europa. Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,4 miljarder kronor, har ca 1.700 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har de senaste åren genomfört ett flertal förvärv av företag i kuvertbranschen och därmed tagit en aktiv del i den pågående strukturomvandlingen inom europeisk kuvertindustri. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare upplysningar med anledning av detta pressmeddelande lämnas av Lennart Pihl, VD och Koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Telefon direkt 044-20 70 50, mobil 0705-94 68 66. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar