Bong stärker sitt europeiska ledarskap Köper Hollands ledande kuvertföretag

Bong stärker sitt europeiska ledarskap Köper Hollands ledande kuvertföretag Bong har idag tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) att förvärva Stronghold Group, bestående bl.a. av bolagen Van Stolk & Reese, Bramson, Koverto, Autoprint och Mekvale. Stronghold Group är marknadsledare i Holland och ett av Europas största kuvertföretag med en omsättning om ca 500 MSEK och ca 350 anställda. Stronghold har i tillägg till sin starka ställning i Holland också betydande försäljning i Storbritannien. Mekvale är ett av Englands största kuverttryckerier och är baserat i London. Stronghold kompletterar Bongkoncernen utmärkt väl och stärker ytterligare Bongs goda marknadspositioner i övriga Nordeuropa genom att fylla den holländska luckan och addera till det engelska marknadsledarskapet. Förvärvet följer Bongs expansionsstrategi och säkerställer fortsatt snabb tillväxt. Efter genomförandet av förvärvet kommer Bong att ha en omsättning på mer än 3 miljarder SEK och ca 2.300 anställda. Förvärvet, som väntas i slutföras i mars, är villkorat av bl.a. en tillfredsställande due diligence, ett slutligt förvärvsavtal och holländska legala och myndighetsgodkännanden. Stronghold Group ägs för närvarande av en grupp capital venture-bolag. Förvärvet betalas kontant och kommer initialt att finansieras via banklån. Bong är ett snabbt växande internationellt kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor, har ca 1900 anställda och tillverkar årligen ca 16 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Polen och Estland. Bong har de senaste åren tagit en aktiv del i en pågående strukturomvandling inom europeisk kuvertindustri och ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion. Bong är ett publikt bolag och aktien noteras på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Kristianstad den 24 januari 2001 BONG LJUNGDAHL AB (publ.) Lennart Pihl Koncernchef och VD För ytterligare information, ring Lennart Pihl, Koncernchef och VD. Telefon: 044 20 70 50 eller Mobil: 070 - 594 68 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar