Bong utnyttjar optioner att köpa andelar i EEC och Kaenguruh

Bong utnyttjar optioner att köpa andelar i EEC och Kaenguruh Bong har påkallat sina optioner att köpa 38,9% av EEC, European Envelope Co. N.V., Belgien från Wolf-Bauwens GmbH & Co. KG, och 50% av Kuvert- Kaenguruh Vertriebsgesellschaft für Papierwaren mbH & Co. KG och Kaenguruh Vertriebsgesellschaft für Papierwaren mbH, Durmersheim Tyskland från Michael Wolf-Bauwens. Bong erhöll dessa optioner som en del av förvärvet av Bauwens/Reinhart Schmidt-gruppen i början av år 2000. Formellt övertagande av aktierna i nämnda bolag dröjer i avvaktan på juridiska arrangemang med övriga aktieägare, vilka har givit uttryck för företrädesrätt till aktierna. Aktierna i EEC (European Envelope Co. N.V.) har belagts med kvarstad av belgisk domstol på begäran av EEC's övriga aktieägare, Mr. Van Bergen, Transpaper N.V. och Grepapier N.V. i syfte att skydda sina rättigheter i avvaktan på utslag i legala ärenden mot Wolf-Bauwens GmbH & Co. KG. EEC och Kaenguruh är båda kuvertproducenter och tilltryckare med kunder främst i Belgien resp. Tyskland. EEC har en årlig omsättning om MBEF 600 och Kaenguruh har en omsättning om ca MDEM 20. Bong är ett snabbt växande internationellt kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor, har ca 1900 anställda och tillverkar årligen ca 16 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Polen och Estland. Bong har de senaste åren tagit en aktiv del i en pågående strukturomvandling inom europeisk kuvertindustri och ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion. Bong är ett publikt bolag och aktien noteras på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Kristianstad den 15 februari 2001 BONG LJUNGDAHL AB (publ.) Lennart Pihl Koncernchef och VD För ytterligare information, ring Lennart Pihl, Koncernchef och VD. Telefon: 044 20 70 50 eller Mobil: 070 - 594 68 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00390/bit0001.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar