Information från Bong Ljungdahl AB

Information från Bong Ljungdahl AB 7 november 2001 Förtydligande med anledning av tidigare offentliggjord niomånadersrapport för perioden januari - september 2001 Till följd av fjolårets förvärv har fyra av Bong- koncernens tyska dotterbolag fusionerats till en juridisk enhet. I samband härmed har en omklassificering av vissa av koncernresultaträkningens kostnadsposter skett. Denna redovisningsmässiga förändring gäller kostnader för sålda varor respektive försäljnings- och administrationskostnader. Förändringen, vilken tillämpats med verkan från och med det tredje kvartalet 2001, har inte haft någon påverkan på koncernens resultat före och efter skatt, ej heller på vinsten per aktie, vare sig för det tredje kvartalet 2001 eller för niomånadersperioden januari-september 2001. Förändringen har heller inte påverkat försäljningssiffrorna. Hade samma klassificeringsprincip tillämpats från verksamhetsårets början, den 1 januari 2001, skulle bruttoresultatet för det tredje kvartalet 2001, istället för redovisade 76,1 MSEK ha uppgått till 89,9 MSEK. Med motsvarande justering skulle försäljnings- och administrationskostnaderna istället för redovisade 38,6 MSEK resp. 35,4 MSEK, ha uppgått till 46,1 MSEK resp. 41,7 MSEK. Den totala kostnadsmassan i koncernen är oförändrad. Rapportdagar under år 2002 11 februari 2002 Bokslutskommuniké för 2001 14 maj 2002 Delårsrapport januari-mars 2002 16 augusti 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 1 november 2002 Delårsrapport januari-september 2002 Kristianstad den 7 november 2001 BONG LJUNGDAHL AB (publ.) Lennart Pihl Koncernchef och VD För ytterligare information, ring Lennart Pihl, Koncernchef och VD. Telefon: 044 20 70 50 eller Mobil: 070 - 594 68 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00050/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar