Positivt utfall av konvertibelprogram i Bong Ljungdahl AB

POSITIVT UTFALL AV KONVERTIBELPROGRAM I BONG LJUNGDAHL AB Genomförandet av ett nytt konvertibelprogram för anställda i Bong Ljungdahl-koncernen har nu avslutats. "Programmet har mottagits väl och visar på ett starkt förtroende för bolaget från våra anställda, inte minst på chefsnivå", säger Lennart Pihl, verkställande direktör och koncernchef. Teckningsgraden i det konvertibla förlagslånet uppgår till 77 procent och 81 anställda har beslutat att delta. Teckning har till övervägande del skett av ledningspersonal. VD, Lennart Pihl, har tecknat konvertibler motsvarande 48.600 aktier. Av de som tecknat är 42 st. anställda i utlandet. Dotterbolaget Bong Swedex AB tecknar för nominellt 6,3 MSEK motsvarande 103.761 aktier i syfte att överlåtas vid framtida rekryteringar. Totalt tillför förlagslånet koncernen cirka 21 MSEK, vilket de anställda kan konvertera till 346.194 aktier till konverteringskursen 61 SEK under perioden 20 maj 2004 t.o.m. 20 maj 2007. Utspädningseffekten uppgår till 2,6 procent efter genomförd nyemission. Bakgrunden till incitamentsprogrammet är styrelsens bedömning att ett personligt långsiktigt ägarengagemang bland anställda bland annat stimulerar till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet. Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter cirka 2,4 miljarder kronor, har cirka 1.700 anställda och en årlig tillverkningskapacitet på cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har de senaste åren genomfört ett flertal förvärv av företag i kuvertbranschen och därmed tagit en aktiv del i den pågående strukturomvandlingen inom europeisk kuvertindustri. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Kristianstad den 25 juni 2002 Bong Ljungdahl AB Lennart Pihl VD och koncernchef För ytterligare information kontakta VD och koncernchef Lennart Pihl, telefon 044 - 20 70 50, 0705 94 68 66, email lennart.pihl@bongljungdahl.se. Bong Ljungdahls internetadress är www.bongljungdahl.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/25/20020625BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/25/20020625BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar