Bokslutskommuniké - Verksamhetsåret 2002

Bokslutskommuniké - Verksamhetsåret 2002 Koncernen i sammandrag · Omsättning uppgick till 1465 ( 1618 ) MSEK · Resultatet före skatt uppgick till -56,5 (-59,7)MSEK · Betydande kostnader av engångskaraktär belastar resultatet med 41,4 MSEK · Strukturella förändringar av den industriella rörelsen har inletts såväl i Sverige som i Estland · Stark resultatförbättring i Handelsrörelsen · Betydande resultatförbättring för 2003 förutses Information: Mats Skogman, CEO tel: 033 - 17 03 27, 0705 - 67 06 77 Kjell Thörnbring, CFO tel: 033 - 17 03 36, 0703 - 11 90 25 Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. I denna rapport har samma redovisningsprinciper tillämpats som i årsredovisningen för 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00220/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00220/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Borås Wäfveri är en anrik svensk textilproducent som har bedrivit verksamhet i 140 år. Kärnan i verksamheten är textilproduktion av väv baserad på den naturliga fibern bomull. Varumärket Borås Wäfveri står för ett stort textilt kunnande inom produktion förenat med nordisk design. Varumärket är känt för sin kvalitet och står för trygghet. Borås Wäfveri verkar idag inom segmentet Premium Private Label (PPL) som vänder sig till kunder med egna varumärken, och textile service som erbjuder textila produkter till sjukvården samt hotell- och restaurangbranschen. Sortimentet består av heminredningstextil såsom bäddset, lakan, gardiner, metervaror, köksprogram, dukar, rullgardiner och rullgardinsväv samt tyg till olika typer av arbetskläder.

Dokument & länkar