Presskommuniké Borås Wäfveri

Den 8 maj 2003 avhölls ordinarie bolagsstämma i Borås Wäfveri AB (publ) med avseende på räkenskapsåret 2002. Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Stig-Arne Blom, beslöt att: · Fastställa årsredovisningen för 2002 · Ingen utdelning för 2002 skall utgå i enlighet med styrelsens förslag · Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002 · Enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2003 bevilja styrelsen arvode om totalt 300.000 kronor och dessutom till styrelsens ordförande 180.000 kronor för dennes extra arbete att ersättas mot faktura samt att till bolagets revisorer bevilja ersättning mot faktura · Enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att ordinarie stämma 2004 hållits utse: Stig-Arne Blom ( omval ) Johan Claesson ( omval ) Mats Gabrielsson ( omval ) Lars Mauritzon ( omval ) Madis Üürike ( omval ) · Omval av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB som revisorer med Pär Sundaeus som huvudansvarig revisor. · Anta ny bolagsordning innefattande ett omvandlingsförbehåll som öppnar möjlighet för ägare av aktier av serie A att efter anmälan hos bolagets styrelse, få aktierna omvandlade till aktier av serie B. · Emission av ett förlagslån, enligt styrelsens förslag, genom utgivande av förlagsbevis förenade med optionsrätt till nyteckning av högst 80 000 aktier av serie B i bolaget. Emissionen av förlagslånet med avskiljbara optionsrätter är riktad till de A-aktieägare som senast den 1 september 2003 hos bolagets styrelse anmäler A-aktier för omvandling till B-aktier. · Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Stig-Arne Blom till styrelsens ordförande. Borås, 9 maj 2003 Styrelsen För ytterligare information v.v kontakta Stig-Arne Blom Styrelsens ordförande Borås Wäfveri AB Mobil: 0705-25 16 15 Mats Skogman VD och Koncernchef Borås Wäfveri AB Tel: 033 - 17 03 27 Mobil: 0705 - 67 06 77 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Borås Wäfveri är en anrik svensk textilproducent som har bedrivit verksamhet i 140 år. Kärnan i verksamheten är textilproduktion av väv baserad på den naturliga fibern bomull. Varumärket Borås Wäfveri står för ett stort textilt kunnande inom produktion förenat med nordisk design. Varumärket är känt för sin kvalitet och står för trygghet. Borås Wäfveri verkar idag inom segmentet Premium Private Label (PPL) som vänder sig till kunder med egna varumärken, och textile service som erbjuder textila produkter till sjukvården samt hotell- och restaurangbranschen. Sortimentet består av heminredningstextil såsom bäddset, lakan, gardiner, metervaror, köksprogram, dukar, rullgardiner och rullgardinsväv samt tyg till olika typer av arbetskläder.

Dokument & länkar