Den tredje generationen Common Rail från Bosch - Mindre utsläpp med inlineinjektorer i piezoteknik

Den tredje generationen Common Rail från Bosch - Mindre utsläpp med inlineinjektorer i piezoteknik Den tredje generationen Common Rail från Bosch gör dieselmotorn ännu renare, bränslesnålare, kraftfullare och tystare. Det speciella med detta innovativa insprutningssystem är att det arbetar med snabba, kompakta inlineinjektorer i piezoteknik. Systemets potential har redan bevisats vid introduktionen i Audi A8 med den nya 3,0 liters dieselmotorn. Trots en egenvikt av 1830 kg och ingen efterbehandling av avgaserna uppfyller fordonet redan normen för utsläpp av skadliga ämnen euro 4, som träder i kraft först 2005. De tidigare Common Rail-generationerna från Bosch karakteriserades av insprutningstrycket - 1350 bar för den första generationen, 1600 bar för den andra. Vid övergång till tredje generationen är systemets tekniska raffinemang själva kärnan, tills vidare med oförändrat tryck 1600 bar. Det specifika kännetecknet för den tredje generationen Common Rail är inlineinjektorerna, som med sina piezoelement är integrerade mycket nära spridarnålen i injektorskaftet, vilket gör att de har 75 procent mindre rörliga komponenter och massa. Därigenom arbetar de alltså dubbelt så fort som de tidigare magnetventil- och piezoinjektorerna. Med den tredje generationen Common Rail från Bosch reduceras utsläppen från dieselmotorer med upp till 20 procent alternativt ökas den potentiella motoreffekten med upp till fem procent, reduceras bränsleförbrukningen med tre procent eller minskas motorljudet med märkbara 3 dB(A) - beroende på vilka egenskaper som väljs vid applikationen. Bosch planerar ytterligare ett innovationssprång för Common Rail år 2006. Man undersöker för närvarande koncept som innebär en ökning av trycket i Common Rail till mer än 2 000 bar vid insprutningsmunstycket genom tryckuppväxling utan att behöva öka själva systemtrycket. Parallellt arbetar Bosch med injektorer med variabel spridargeometri. Med en prognostiserad produktion på sju miljoner högtrycksinsprutningssystem med Common Rail och Unit Injector år 2004 fortsätter Bosch att vara världsledande tillverkare inom området både kapacitetsmässigt och tekniskt. Den tredje generationen innovativa Common Rail-system gick i serie i maj 2003. Under 2004 kommer Bosch att tillverka 250 000 piezo-inline-injektorer, som utgör själva kärnpunkten i det nya ackumulatorinsprutningssystemet. Redan 2005 kommer denna siffra att vara uppe i över två miljoner styck. Robert Bosch AB är ett helägt dotterbolag till Robert Bosch GmbH i Stuttgart, Tyskland. Bosch levererar system och komponenter till den svenska bilindustrin. Verksamheten i Sverige omfattas också av försäljning och marknadsföring av bilprodukter på eftermarknaden, elverktyg samt Blaupunkt bilstereo. Bosch automationsteknik av Bosch-Rexroth och vitvaror/hushållsprodukter av Bosch Siemens AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040811BIT22300/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040811BIT22300/wkr0006.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040811BIT22300/bild.html Bilder

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt.Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”.Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH.Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse