Minska antalet trafikdödade med hälften - Bosch skriver under "The European Charter on Road Safety"

Minska antalet trafikdödade med hälften - Bosch skriver under "The European Charter on Road Safety" Tillsammans med 38 andra företag och organisationer skrev Bosch i april 2004 under den europeiska deklarationen om säkerheten på våra vägar "The European Charter on Road Safety" vid en ceremoni i Dublin. Deklarationen ingår i ett program för ökad säkerhet på Europas vägar med målsättningen att halvera antalet olyckor till år 2010 och vänder sig till fordonstillverkare, underleverantörer samt organisationer. Varje undertecknare har skrivit på ett frivilligt konkret åtagande. Övertygade om det goda syftet med deklarationen har Bosch affärsområde Chassis Systems signerat deklarationen på följande premisser: - Det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP) reducerar antalet bilolyckor markant, framför allt sidokollisioner förorsakade av sladd. - 2003 var 28 procent nyregistrerade bilar inom EU utrustade med ESP. Boschs mål är att öka utrustningsgraden till över 50 procent till år 2010 för att förbättra trafiksäkerheten. - Bosch prioriterar produktutvecklingen genom stora satsningar på forskning, utveckling och information till OEM-marknaden och bilköparna. - Bosch erbjuder OEM-handlarnas försäljningsorganisationer på Europas större marknader utbildning inom aktiv säkerhet inklusive provkörningar med och utan ESP i syfte att motivera bilkunden att välja ESP när detta erbjuds som extrautrustning. Bosch utvecklar ESP - för ännu mer säkerhet och komfort Det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP) från Bosch som installeras seriemässigt i nya Audi A6 borgar för ökad säkerhet på vägen. Vid kraftigt regn griper ESP in och får bromsbeläggen att med jämna mellanrum kort lägga an mot skivorna och stryka av den störande fukthinnan. Detta gör att bromsarna vid denna typ av väderlek reagerar snabbare och därmed förkortar den totala bromssträckan. Efter serietillverkningen av ESP som startade år 1995 har Bosch kompletterat stabiliseringsprogrammet med en hel mängd tilläggsfunktioner för säkerhet och komfort. Alla dessa funktioner bygger på ESP: s förmåga att bromsa varje enskilt hjul individuellt även utan förarens medverkan. År 1997 integrerades den hydrauliska bromsassistansen i ESP som förstärker bromskraften vid nödbromsningar. "Hill Descent Control" har tagits fram för terrängbilar och applicerades för första gången år 1999 i BMW X5. Denna funktion som aktiveras av föraren reducerar fordonets hastighet i brant sluttande terräng så pass att fordonet förblir klart kontrollerbart. I början av 2003 introducerades "Hill Hold Control" i en Smart-bil, en funktion som förhindrar ofrivilligt bakåtrullande vid start i uppförsbacke. Om man släpper bromspedalen i ett stillastående fordon upprätthåller ESP bromskraften under en kort tid eller tills föraren åter ger gas. Specifikt för fordon med högt tyngdpunktsläge finns en värdefull funktion som känner av hotande överslag med hjälp av sensorsignaler - och även här bromsar ESP enskilda hjul individuellt vilket ger ökad stabilitet. I slutet av 2003 introducerades denna funktion i BMW X5. Robert Bosch AB är ett helägt dotterbolag till Robert Bosch GmbH i Stuttgart, Tyskland. Bosch levererar system och komponenter till den svenska bilindustrin. Verksamheten i Sverige omfattas också av försäljning och marknadsföring av bilprodukter på eftermarknaden, elverktyg samt Blaupunkt bilstereo. Bosch automationsteknik av Bosch-Rexroth och vitvaror/hushållsprodukter av Bosch Siemens AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT21750/wkr0010.pdf 2004.05.11 - Bosch skriver under "The European Charter on Road Safety" http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT21750/wkr0012.doc

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt.Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”.Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH.Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera

Dokument & länkar