Nykonstruerad för test av kraftigare generatorer: Bosch start- och generatorprovbänk KPS 004

Nykonstruerad för test av kraftigare generatorer: Bosch start- och generatorprovbänk KPS 004 Med den modifierade och förbättrade start- och generatorprovbänken KPS 004, kan nu även kraftigare generatorer och spänningsregulatorer testas under förhållanden jämförbara med normal drift. Numera är generatorer med kapaciteter på upp till 150 Ampere snart standard även i mellanklassbilar. Testbänken är konstruerad för test av generatorer med kapaciteter på upp till 240 Ampere/14 Volt i 12-Volt system och 120 Ampere/28 Volt i 24-Volt system. Den är också väl förberedd för att möta den framtida utvecklingen inom fordonselektroniken. Förutom detta kan även startmotorer med en uteffekt på upp till 10 kilowatt testas med denna utrustning. De tillbehör som inkluderas med testbänken, så som monteringsdetaljer, drivningar, utväxlingar och flänsar, möjliggör test av alla standard Bosch startmotorer och generatorer så väl som ett antal icke Bosch system. För övriga märken finns ett stort antal specialtillbehör att tillgå. Monteringstillbehören är även konstruerade så att man med lite handlag lätt kan skapa egna monteringslösningar till de mer udda varianterna. Testteknologin i KPS 004 fungerar för alla på marknaden förekommande startmotorer och generatorer. Bosch kan också erbjuda nödvändig serviceinformation på tre olika cd-skivor för reparation av startmotorer och generatorer inom ramen för ESI[tronic]-mjukvaran. ESI[tronic] CD-K innehåller detaljerade reparationsinstruktioner för både startmotorer och generatorer. De specialverktyg som behövs för jobben finns på CD-T och alla eventuella reservdelar vid reparationer finns på CD-E. I samband med de förbättringar som gjorts har Bosch tekniker också utrustat testbänken KPS 004 med en ny displayteknologi. De uppmätta värdena för rotationshastigheter, elektriska strömmar och spänningar visas ny tydligt på lätt avläsbara digitala instrument. Genom montering med fjäderupphängning skyddas mätinstrumenten emot vibrationer. KPS 004, som nu finns tillgänglig på världsmarknaden baseras på pålitlig väl beprövad Boschteknologi som t.ex., med en trefas växelströmsmotor och frekvensomvandlare, inkluderar steglöst variabel hastighetskontroll av generatorer. En automatisk blockering förhindrar ofrivillig start av drivmotorn. Några praktiska detaljer som också förtjänar att nämnas är bl.a. pedalen för aktivering av bromsen vid startmotortest, ljussignalmarkering av teststegen och förvaringslåda för smådetaljer. KPS 004 är precis som sina föregångare byggd med beprövad teknologi och har hög funktionalitet i det dagliga verkstadsarbetet. För ytterligare uoplysningar kontakta: Robert Bosch AB Provteknik - Ronny Peterson Tel: 08-750 16 18 Fax: 08-750 18 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20041001BIT21100/bild.html Bilder

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera

Dokument & länkar