Nytt säkerhetssystem Airbag 9 från Bosch i Ford C-Max

Nytt säkerhetssystem Airbag 9 från Bosch i Ford C-Max I C-Max sätter nu Ford för första gången in det innovativa säkerhets systemet Airbag 9 från Bosch i praktisk tillämpning. Systemet består av styrdonet AB9 med centrala sensorer och perifera sensorer i fordonskarossen. Förbättrade säkerhetsfunktioner ökar airbagstyrningens tillförlitlighet. Parallellt med huvudprocessorn utvärderar nu exempelvis en övervakningskrets signalerna från sensorerna. Endast i de fall då även denna känner av en olycka aktiveras säkerhetssystemet. I det sista utbyggnadssteget kan Airbag 9 från Bosch aktivera upp till 38 säkerhetssystem och bearbeta data från maximalt tolv perifera sensorer. För C-Max är elektroniken utrustad med tio tändkretsar för bältessträckare, front- sido- och huvudairbags samt med tre perifera sensorer. Vid en frontalkollision levererar en i deformationszonen integrerad accelerationssensor, en så kallad upfront-sensor, information om olyckans svårighetsgrad på ett tidigt stadium. På så sätt kan styrdonet snabbare och säkrare skilja kritiska krockar från situationer som inte kräver något säkerhetssystem och därvid optimalt styra frontkuddarna som antänds i två steg. Vid en sidokrock måste styrdonet lösa ut de skyddande luftkuddarna på mindre än fem millisekunder. För att även här kunna träffa ett avgörande så tidigt som möjligt använder Ford en perifer accelerationssensor för vardera vänster och höger sida i karossen. I utrustningen av C-Max ingår även andra Boschkomponenter bl.a. Electronic Diesel Control (EDC), högtrycksdieselinsprutningspump och Common-Rail-injektorer. Dessutom kommer startmotor, torkaranläggning med Aerotwin-torkarblad, vissa sensorer och insprutningsventiler för Ottomotorerna, den steglöst reglerbara motorkylfläkten och det optimala navigationssystemet från Bosch. För ytterligare upplysningar kontakta: ·Katrin Ohlander, Presschef, tel: 08-750 1644, e-post: katrin.ohlander@bosch.com ·Bosch på Internet: www.bosch.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt.Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”.Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH.Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera

Dokument & länkar