Boss Media: Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Boss Media AB (publ) * Nettoomsättningen uppgick till 114,1 (173,1) Mkr. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 28,2 (32,2) Mkr. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,8 (9,0) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 0,1 (-26,0) Mkr. * Den negativa trenden vände under fjärde kvartalet då nettoomsättningen ökade med 19 procent. Boss Media AB (publ) Växjö den 12 februari 2003 Peter Bertilsson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta: Peter Bertilsson, Verkställande direktör Tel: 0709-93 25 54, 0470-70 30 00, e-post: pbe@bossmedia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00220/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00220/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar