Boss Media: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 Boss Media AB (publ) ·Nettoomsättningen uppgick till 99,9 (85,9) Mkr. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 33,7 (23,7) Mkr. ·Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,3 (-4,9) Mkr. Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 8,2 (0,1) Mkr. ·Resultatet efter skatt uppgick till 15,8 (-3,8) Mkr. Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 5,8 (0,0) Mkr. ·Resultatet per aktie efter beräknad skatt blev 0,28 (-0,07) kr. ·Delägda EssNet Interactive har tecknat prestigefyllt kontrakt med Norsk Tipping avseende leverans av 10 000 spelterminaler till ett ordervärde av cirka 800 Mkr. För ytterligare information, kontakta: Peter Bertilsson, VD Tfn: 0470-70 30 01eller 070-993 25 54 E-mail: pbe@bossmedia.se Vid frågor av finansiell karaktär, kontakta: Markus Holm, Ekonomichef Tfn: 0470-70 30 06 eller 070-953 05 85 E-mail: mh@bossmedia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar