Boss Media AB (publ): Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Boss Media AB (publ): Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 Nettoomsättningen ökade med 57 procent till 103,7 (66,2) Mkr. För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 56,2 (34,2) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 65 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 38,5 (14,1) Mkr. Poster av engångskaraktär under första kvartalet har påverkat delårsperiodens resultat positivt med 10,5 Mkr. Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till 15,4 (8,1) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 27,6 (10,0) Mkr. Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 11,1 (5,8) Mkr. Resultatet per aktie efter beräknad skatt blev 0,50 (0,18) kr. Royaltyintäkterna ökade med cirka 20 procent under andra kvartalet. Den starka tillväxten förväntas fortsätta under resten av året. Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler, mobiltelefoner och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på http://www.bossmedia.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/13/20040813BIT20030/wkr0001.pdf

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar