Boss Media AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Boss Media AB (publ) · Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (34,8) Mkr. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,0 (0,1) Mkr. · Kraftig ökning av royaltyintäkterna. · Fortsatta framgångar i Europa, licensavtal med bl a William Hill (UK)och SBM (Monaco). För ytterligare information, kontakta: Peter Bertilsson, Verkställande direktör Tel: 0709-93 25 54, 0470-70 30 00, e-post: pbe@bossmedia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00600/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00600/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar