Boss Media etablerar joint venture med EssNet

Boss Media etablerar joint venture med EssNet Växjö, 15 juli, 2003 Boss Media bildar ett joint venture-bolag tillsammans med EssNet AB. EssNet är ett svenskt teknologi- företag som uteslutande vänder sig till spelbranschen. Liksom Boss Media har de ett utpräglat internationellt fokus, med den skillnaden att EssNet endast vänder sig till operatörer med statliga spellicenser. Joint venture-bolaget skall inledningsvis inrikta sig på utveckling och marknadsföring av spelautomater, "Video Lottery Terminals". Ett svenskt exempel är Svenska Spels Jack Vegas-automater, vilka totalt omsatte cirka 6 miljarder kronor 2002. Det finns idag ett tjugotal liknande system i världen och antalet växer med två till tre per år med en stigande ökningstakt. Många av de system som finns idag kommer dessutom att bytas ut till system av den typ som JV-bolaget tillhandahåller. Marknaden för spelautomater står inför ett tekniskt paradigmskifte där de äldre, existerande systemen byts ut mot modernare och säkrare klient/server-system. De nya systemen kan styras i realtid, vilket bl a medför att ögonblicklig information ständigt finns tillgänglig för operatören och tillståndsmyndigheten. Dessutom erbjuder de nya systemen ett mycket större spelutbud, då de bygger på PC-teknik med Windows som plattform. En annan mycket viktig tillväxtfaktor är att många lagstiftare just nu ser över sin lagstiftning för spel-automater. Många länder har ett stort antal operatörer med ett flertal olika spelautomater och har därigenom stora svårigheter att effektivt kunna övervaka det diversifierade spelutbudet. Den typ av teknologi som Boss Media och Essnet tillhandahåller förenklar övervakningen betydligt. Marknaden för den här typen av system bedöms vara stor redan idag och tillväxtpotentialen ser mycket lovande ut. Ett normalsystem har ett totalt ordervärde mellan 100 Mkr till 1 000 Mkr, inklusive spelautomater, spel- och systemprogramvara. Genom detta samarbete kan båda bolagen på ett bättre sätt ta till vara på denna möjlighet, än om dem stod var för sig. Boss Media har den mjukvarumässiga expertisen för spel automater, medan EssNet har en solid marknadsposition och lång erfarenhet inom hårdvaruområdet. Tillsammans har de båda bolagen ca 350 anställda och representation i flera världsdelar. Peter Bertilsson, VD på Boss Media, uttrycker sig så här: "Ett perfekt joint venture för båda bolagen, vi kompletterar varandra som hand i handske och tillsammans har vi en imponerande kundlista. Vi är dessutom relativt små bolag i förhållande till storleken på affärerna i denna bransch, men genom detta samarbete når vi en kritisk massa". Hans Vigmostad, VD på EssNet instämmer och tillägger: "EssNet önskar att leverera en bred palett av teknologi till våra kunder världen över och vi är övertygade om att flera av våra kunder kommer att efterfråga denna typ av teknologi. När vi nu har den starkaste teknologin inom Sverige ser vi det som en stor fördel". Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media har ca 100 anställda och omsatte förra året 114 Mkr. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. Mer information om Boss Media finns på http://www.bossmedia.se. EssNet AB är en av världens ledande leverantörer till spelbolag som opererar statliga spellicenser. Med bas i Stockholm utvecklar bolaget on- line lotterisystem, inklusive lösningar för Internet, mobiltelefoner och interaktiv TV. EssNet har ca 260 anställda och omsatte förra året 305 Mkr. EssNet har dotterbolag i London, Hamburg, Budapest, Melbourne och Tel Aviv samt representationskontor i Bangkok och Moskva. Mer information om EssNet finns på http://www.essnet.se. För ytterligare information kontakta: Boss Media: Peter Bertilsson Verkställande Direktör Telefon: 0470-70 30 01 eller 0709-93 25 54 E-post: pbe@bossmedia.se EssNet: Hans Vigmostad Verkställande Direktör Telefon: 08-702 57 00 eller 0708-12 84 50 E-post: hans.vigmostad@essnet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar