Kommuniké från extra bolagsstämma i Boss Media AB (publ) den 13 juni 2002

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BOSS MEDIA AB (PUBL) DEN 13 JUNI 2002 Aktieägarna i Boss Media AB (publ) har idag, den 13 juni 2002, hållit extra bolagsstämma i Växjö. Bolagsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag till nytt optionsprogram. Bolagsstämman beslutade att utge ett skuldebrev förenat med 1 650 000 avskiljbara optionsrätter. Optionsrätternas löper från och med den 1 juli 2002 till och med den 31 december 2005. Optionsrätterna kan bytas mot aktier under perioden från och med den 1 juli 2004 till och med den 31 december 2005. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna optionsrätter (1 650 000) skulle utspädningseffekten uppgå till cirka tre procent. För ytterligare information, kontakta: Peter Bertilsson, VD Tel: 0470-70 30 00, 0709-93 25 54, e-post: pbe@bossmedia.se Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Potentiella licenstagare erbjuds ett kundanpassat klient/server-system, ett integrerat betalningssystem samt hanteringen av den dagliga driften och administrationen av det licensierade spelsystemet. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på http://www.bossmedia.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00960/wkr0002.pdf

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar