Med anledning av Boss Medias delårsrapport för perioden januari-september 2003 inbjuder Boss Media till kombinerad press

Med anledning av Boss Medias delårsrapport för perioden januari- september 2003 inbjuder Boss Media till kombinerad press- och analytikerträff och telefonkonferens Boss Media har härmed nöjet att inbjuda till kombinerad press- och analytikerträff och telefon-konferens på Grand Hotell, Mårten Wingews Rum, fredagen den 24 oktober, kl.10.00. Boss Medias VD Peter Bertilsson och Ekonomichef Markus Holm presenterar delårsrapporten och svarar på frågor. Presentationen hålls på svenska. Boss Media bjuder på frukost från kl. 09.30. Delårsrapporten kommer att offentliggöras före börsens öppnande fredagen den 24 oktober och då också finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.bossmedia.se. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bossmedia.se cirka en timme innan telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-679 35 35 senast fem minuter innan konferensen börjar för att underlätta att konferensen startar i rätt tid. Vänligen meddela eventuell närvaro till press- och analytikerträffen respektive telefonkonferensen till mh@bossmedia.se. En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter telefon-konferensen på telefonnummer +44 020 8288 4459, kod 394732. För mer information, kontakta: Markus Holm Ekonomichef Boss Media AB (publ) Telefon: 0470-70 30 06 eller 0709-53 05 85 E-post: mh@bossmedia.se Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalnings-system samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information om Boss Media finns på http://www.bossmedia.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT01230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT01230/wkr0002.pdf

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Dokument & länkar