BCG: Stora skillnader i totalavkastning i nordiska bolag under Covid-19-krisen

Covid-19 har påverkat totalavkastningen för de nordiska bolagen i varierande utsträckning. Danmark sticker ut med mer än 10 procentenheter högre totalavkastning än det globala genomsnittet. Sverige och Finland ligger på ungefär samma nivå, runt 4 procentenheter över globala genomsnittet. Det visar en ny studie från BCG. 

STOCKHOLM 21 juli, 2020 - I studien How Nordic Companies Are Navigating the COVID-19 crisis jämför BCG totalavkastningen i bolag med marknadsvärde på mer än 100 miljoner euro i ett antal sektorer under perioden 1 januari – 19 juni, 2020.

I genomsnitt var totalavkastningen i Norden något högre (runt två procentenheter) jämfört med motsvarande bolag globalt. Det är framförallt hälsosektorn som gått starkt under första halvåret 2020, både globalt och i Norden. Globalt har sektorn teknologi, media och telekom (TMT) i hög grad stagnerat även om vissa delar inom teknologi utvecklats väl. Industrivaror och energi har utvecklats negativt.

– Bolagen i Norden som helhet har visat på att de har motståndskraft mot effekterna av pandemin. Men skillnaderna i de nordiska länderna är stora och enskilda bolag påverkar studiens resultat, säger Anders Madsen, partner på BCG i Stockholm och expert på storskalig förändring och transformation.

I Danmark har man presterat 10 procent bättre än det globala snittet. Framför allt tack vare sektormixen med exponering mot biopharma och avsaknad av automotive. I Sverige ligger man också bättre än det globala snittet med fem procentenheter, framför allt tack vare totalavkastningen inom konsumentsektorn, inklusive onlinebolag som totalavkastningen varit riktigt bra på, men även TMT på en bredare front. Inom industrisektorn där Sverige har en tung exponering ligger man i linje med det globala snittet, även om enskilda bolag haft god totalavkastning.

– Den riktning bolagen i Norden nu väljer kommer vara avgörande för den långsiktiga utvecklingen och i vissa fall även för kortsiktig överlevnad, säger Anders Madsen.

Fem steg för att komma starkare ur krisen

BCGs studie föreslår, utifrån en analys av de bolag som utvecklades starkast efter finanskrisen 2008, fem steg för att komma starkare ur Covid-19-krisen:

  • Var proaktiv, öka likviditeten och gör t ex om möjligt strategiska förvärv.
  • Öka vitaliteten, testa nya idéer och uppdatera strategin för långsiktighet.
  • Försök uppnå samma vision som innan krisen.
  • Satsa på motståndskraft för framtida förändringar.
  • Effektivisera organisation och processer.

Ladda ned studien här: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-Coming-Out-Of-The-Crisis_tcm22-252894.pdf

För att arrangera en intervju med Anders Madsen, vänligen kontakta:Jacqueline Leksell genom att mejla leksell.jacqueline@bcg.com

Om Boston Consulting Group
Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar världen över med kunder inom alla branscher för att identifiera möjligheter att skapa värde, möta kritiska utmaningar och genomföra breda transformationsprojekt. Våra skräddarsydda metoder bygger på djup insikt i dynamiken hos företag och marknader samt ett nära samarbete med kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, utvecklar mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bcg.com.

Jacqueline Leksell

Presskontakt
+46 8 402 44 00
leksell.jacqueline@bcg.com

Om The Boston Consulting Group

Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar världen över med kunder inom alla branscher för att identifiera möjligheter att skapa värde, möta kritiska utmaningar och genomföra breda transformationsprojekt. Våra skräddarsydda metoder bygger på djup insikt i dynamiken hos företag och marknader samt ett nära samarbete med kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, utvecklar mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på  bcg.com.

Om oss

The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar med kunder inom alla sektorer och regioner för att identifiera deras bästa möjligheter att skapa värde, möta deras mest kritiska utmaningar och omvandla sina företag. Vår skräddarsydda metod kombinerar djup insikt i dynamiken hos företag och marknader med nära samarbete på alla nivåer i kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, bygger mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bcg.com.