Botkyrkas grundskoleelever på väg mot toppen

Idag den 25 november publicerar SKL ”Öppna jämförelser för grundskolan 2016”. I dessa finns jämförelser av betygsresultat för grundskolan i landets samtliga kommuner läsåret 2015/16. 

I en sammanvägning av betygsresultaten i åk 9 får Botkyrka rankingplats 106 av 290 kommuner. Detta jämfört med rankingplats 150 förra året och plats 222 året innan. Den förbättrade rankingen visar att andelen gymnasiebehöriga ökar, att andelen elever som fick betyg i alla ämnen ökar och att det genomsnittliga meritvärdet ökade i Botkyrka både 2015 och 2016.

– För mig som ordförande i utbildningsnämnden är det oerhört viktigt att alla barn och elever i Botkyrka får rätt förutsättningar för att lyckas. Vi vet att bra lärare och skolledare är de mest betydelsefulla för elevernas framgång. Därför gör vi nu den största kommunala lärarlönesatsningen i Sverige. Den innebär bland annat att vi nu kan anställa mer personal i de skolor där det behövs och att alla legitimerade lärare och skoledare får mer i lön. Jag är övertygad om att det kommer att ge eleverna ännu bättre förutsättningar att lyckas med sin utbildning i Botkyrka, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S) utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka.

Jämförelserna speglar att Botkyrkas betygsresultat i årskurs 9 ökade både 2015 och 2016. Mest ökade meritvärdet, vilket också syns i rankingen i förhållande till de övriga betygsmåtten. För behörighet till gymnasiet, andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och för det sammanvägda resultatet finns Botkyrka bland de 50 procent av kommunerna som placerat sig i mitten. För genomsnittligt meritvärde finns Botkyrka bland de 25 procent av kommunerna som placerat sig högst.

– Bakom ökningen i denna ranking - bakom varje framgång, så ligger det enormt mycket arbete och slit från våra fantastiska lärare och från våra härliga elever. Det gör att jag blir otroligt stolt när jag ser att betygsresultaten går åt rätt håll, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

I årets rapport fokuseras, förutom på nyckeltalsjämförelsen, på ”Elevernas syn på skolan” (SKL:s elevenkät) och ”Tema skolutveckling”.

Resultaten i elevenkäten visar att majoriteten av eleverna har en positiv syn på skolan. I sammanställningen av elevenkäten hamnar dock åk 5 i Botkyrka på plats 170 av 211 kommuner. Den fråga som sticker ut mest negativt för åk 5 handlar om känslan av trygghet i skolan. Resultaten i åk 8 är på den högre delen av skalan, där Botkyrkas elever finns på plats 57 av 214 kommuner i det sammanvägda resultatet.

– För oss i Botkyrka är elevernas resultat och livslånga lärande en av de viktigaste frågorna. Därför är vi extra glada för att fler niondeklassare får behörighet till gymnasiet. Vi har självklart fortfarande saker att arbeta med i skolan, bland annat känslan av trygghet i årskurs fem. Därför jobbar vi långsiktigt med skolutveckling i Botkyrka, säger Susanne Englund, verksamhetschef för grundskolan i Botkyrka.

Grindtorpsskolan är en av de skolor som ökat sina resultat markant. I år har behörigheten till gymnasiet ökat med 17 procent och andelen som fått betyg i alla ämnen har ökat med 23 procent. Det innebär att meritvärdet i år har gått upp till 229 till skillnad från förra årets 177.

– I Botkyrkas skolor jobbar vi hela tiden med målbilden att alla elever ska lyckas och nå bästa resultat. Och på att eleverna ska tro på sig själva. Därför är jag så glad över att se att elevernas resultat ökar så mycket. Utbildning är vägen till framtiden och Grindtorpsskolan ska vara en självklar del av den framtiden för våra elever, säger Mats Jonsson rektor på Grindtorpsskolan.

Kontaktpersoner:
Emanuel Ksiazkiewicz (S) utbildningsnämndens ordförande, tel: 073 421 86 53

Susanne Englund, verksamhetschef Grundskolan i Botkyrka kommun, tel: 070 886 11 21

Mats Jonsson, rektor Grindtorpsskolan tel: 070 882 50 89
(Mats finns tillgänglig från måndagen den 28 november)

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med 90 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera