Botnia bolagspresentation

Report this content

Botnia Explorations presentation från Erik Pensers bolagsdag den 7 mars 2018.

Botnia Explorations VD, Thomas Ljung, presenterade den 7 mars bolaget och dess framtidsplaner på Erik Pensers bolagsdag. Se dokument och länkar för att ladda ner presentationen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar