Inbjudan till pressträff: Boverket får nya uppdrag och ska växa under 2018

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen flera nya uppdrag till Boverket, en satsning som omfattar en 20-procentig ökning av anslaget. Det innebär att verksamheten ska utvecklas och organisationen ska växa med flera nya medarbetare. Boverket bjuder in till en pressträff i Karlskrona den 19 oktober klockan 11. 

Satsningen omfattar bland annat ett utökat uppdrag för att stärka arkitekturens funktion i samhället, digitalisering av plan- och byggprocessen, ett kompetenscentrum för sunda hus, en nationell expertfunktion för byggskador samt nya stöd för radonsanering och innovativt byggande.

- Detta är den största satsningen i myndighetens snart 30-åriga historia. Boverket har ett viktigt uppdrag att vara med och utveckla framtidens hållbara samhälle. Att få vara med och leda myndigheten som ansvarar för dessa frågor är fantastiskt roligt, säger generaldirektör Anders Sjelvgren.

Satsningen genomförs under förutsättning att riksdagen fattar beslut om förslagen i budgetpropositionen senare i år.

Under pressträffen deltar bland annat generaldirektör Anders Sjelvgren. Efteråt finns tid för att göra enskilda intervjuer.

Datum: 19 oktober 2017
Tid: 11.00 – 11.30
Plats: Boverket, Drottninggatan 18, Karlskrona

Anmäl dig till Boverkets presservice om du vill delta i pressträffen, antingen via e-post presservice@boverket.se eller via telefon 0455-353170.

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera