BrainCool AB (publ) lanserar ny hemsida för produkten Cooral® System

BrainCool AB (publ) har lanserat en ny hemsida för produkten Cooral® System, på webadressen www.cooral.eu. Websidan innehåller bland annat produktinformation och marknadsdata för indikationen oral mukosit. Därtill presenterar BrainCool även det samlade varumärket CoolPrevent med produkten CooLimb, för behandling av kemoterapiinducerad perifer neuropati. Hemsidan finns att läsa på engelska.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar