BrainCool AB erhåller initial order om tio (10) enheter av The BrainCool System

BrainCool AB (publ), ett medicinteknikbolag med fokus på medicinsk kylning har erhållit sin första order för den japanska marknaden från bolagets partner, FINGAL Link. Beställningen avser 10 enheter av bolagets produkt The BrainCool System som kan användas för hypotermibehandling vid hjärtstopp och stroke.

The BrainCool System är marknadsgodkänt (s.k. indication of use) i EU för övervakning och monitorering av patienters kroppstemperatur. Systemet erbjuder selektiv hjärnkylning, tre olika temperaturzoner och en unik funktion för att detektera frossbrytningar. Frossbrytningar är en vanlig biverkan av kylning, som alltså kan förebyggas med The BrainCool System. Vid överhängande risk för frossbrytningar kan systemet larma och/eller anpassa kylningseffekten. På så sätt kan The BrainCool System hålla patientens kroppstemperatur precis över brytpunkten för frossbrytningar, alternativt varna sjukvårdspersonal som kan vidta ytterligare åtgärder.

Beroende på konfiguration kan The BrainCool System användas för behandling av både hjärtstopps- och strokepatienter. Produkten erbjuder i bägge fallen en kassaflödesdriven affärsmodell tack vare de engångstillbehör, s.k. BrainCool Pads® som används tillsammans med systemet vid behandling av varje patient.

Om hjärnkylning

Terapeutisk hypotermi innebär att man sänker kroppstemperaturen med några grader och används för att skydda hjärnan och kroppsvävnader från skador som uppstår när de inte får tillräckligt med syre. Aktuell forskning visar att behovet av syre ökar eller minskar med 6-10% i samband med en förändring av kroppstemperaturen med en grad.

Martin Waleij, vd BrainCool AB kommenterar: 

Hypotermimarknaden i Japan ligger långt framme, med etablerade strukturer för försäkringsersättning, s.k. reimbursement för medicinsk kylbehandling vid bl.a. hjärtstopp, men även vid stroke. Samarbetet med Fingal Links som är en stark lokal aktör är en viktig del i vår strategi för marknadslansering av The BrainCool System på den japanska marknaden och kommer även att innebära att vi skapar viktiga referenser för bolaget när vi tittar på andra marknader i Asien.

De första tio enheterna av The BrainCool system kommer att användas för behandling av patienter vid referenskliniker i olika regioner i Japan så snart vi får ett marknadsgodkännande, vilket vi förväntar oss ska ske under det innevarande året.

Bolaget kommer inte och har inte möjlighet att offentliggöra ordervärde till partners, emellertid är listpris på den svenska marknaden 270.000 SEK per system, där vi inte agerar genom en distributör som har en marginal och före eventuell rabatt vilket ger en grov jämförelse.

Den långsiktiga lönsamheten i bolaget ökat med den installerade basen, då beroende på indikation varje enhet kan utnyttjas av 50 – 150 patienter årligen.

För ytterligare information:

Martin Waleij - VD
Telefon:  0733 -93 70 76
E-post:    martin.waleij@braincool.se     

Prenumerera

Dokument & länkar