BrainCool får flera genombrottsorder i Mellanöstern och fördjupar samarbete med partners

BrainCool AB (publ) har erhållit order om elva system från tre olika distributörer i Mellanöstern. Beställningarna avser sju enheter av BrainCool System och fyra enheter av RhinoChill System.

Systemen levereras under det sista kvartalet 2017. Det initiala ordervärdet förväntas ge ett positivt bidrag till bolagets omsättning i år. Inräknat förbrukningsartiklar som krävs vid nyttjandet av systemen handlar det om cirka 3-4 miljoner kronor över en treårsperiod.

VD Martin Waleij kommenterar:

Beställningarna från tre länder i Mellanöstern är ett genombrott. De kommer att utgöra viktiga referenser på andra marknader i regionen samt bereda vägen för andra delar av bolagets produktprogram. De skapar även resurser för att utöka satsningen på marknaden i Mellanöstern under 2018.

De tre distributörerna återfinns i Förenade Arabemiraten (Technical Scientific Ent), Kuwait (Najmat Burgan) och Qatar (AvanzCare). Avsikten är att fördjupa samarbetet med dessa tre partners. De kommer i första hand att testa och utvärdera BrainCools system samt inleda bearbetning av kliniker och slutkunder. Samarbetsparterna kommer löpande ta del av resultaten av bolagets olika kliniska prövningar. Princess-studien för tidig kylning med RhinoChill är till exempel nu i sin slutfas. Vid ett positivt utfall för överlevnad och neurologisk funktion, innebär detta ett paradigmskifte inom hypotermibehandling vid hjärtstopp. Ett positivt utfall av studien talar även generiskt för tidig insatt kylning, med följd att internationella riktlinjer kan komma att ändras.

Inbrytningen i Mellanöstern är en del in den övergripande strategin att satsa på den största marknaden i regionen, Saudiarabien, där BrainCool ser en mycket stor potential för flera av bolagets produkter och även andra specifika applikationer. BeneChill, vars inkråm med produkten RhinoChill bolaget förvärvade förra året, har tidigare utvärderat behandling av värmeslag med tidig och snabb kylning. BeneChill bearbetade just Saudiarabien men resulterade av olika skäl inte i någon affär. RhinoChill kan vara en optimal behandlingsmetod vid värmeslag (”heat stroke”) eftersom apparaturen är portabel och lättanvänd. BrainCool avser att sondera potentialen i regionen för RhinoChill för behandling vid värmeslag.

VD Martin Waleij kommenterar:

RhinoChill kan vara en optimal behandlingsmetod eftersom apparaturen är portabel och lättanvänd. Om allt faller väl ut kan den implementeras som hjärtstartare i Saudi Arabien för just ’heat stroke’.  Området är speciellt intressant i Saudi Arabien och Iran, där det förekommer stora problem med

"heat stroke" i samband med religiösa pilgrimsfärder, vilka stöttas med enorma resurser från ledarskapet i dessa länder.

En intressant referenskund för Rhinochill är på ett av kungahusens privata plan, dvs inte på ambulans eller sjukhus, i Oman vilket kan ge en indikation om den potentiala spridningen av produkten.

BrainCools strategi är att etablera ett nätverk av distributörer runtom världen medan fokus i Norden, Tyskland och initialt i USA ligger på direktförsäljning.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar