Ny VD BrainHeart Energy Sweden AB

BrainHeart Energy Sweden AB går nu in i nästa fas för att befästa positionen som Sveriges ledande bolag inom hållbar energiproduktion, Energy Tech, för konsumentmarknaden.

Som ett led däri välkomnar vi Tommy Jarnemark som Verkställande Direktör. Tommy med sin breda erfarenhet från ledande positioner och sin spetskompetens inom det digitala området, bedömer vi har alla förutsättningar att, tillsammans med befintliga medarbetare, fullfölja bolagets ambitioner att:
1) ytterligare öka tillväxten,
2) digitalisera våra processer för att kunna
3) skapa marknadens mest attraktiva erbjudanden inom hållbar energiproduktion.

Vi tackar nuvarande VD Ulf Jonströmer, tillika huvudägare och grundare, för att han tillsammans med medarbetare lagt grunden för bolaget. Ulf kommer nu att stötta bolaget via styrelsearbete och som den aktiva ägare han är.

Styrelsens ordförande
Christer Holmén

 


Jag är mycket stolt över att styrelsen och ägarna till BrainHeart Energy Sweden givit mig förtroendet som VD för bolagets fortsatta tillväxt­resa. Den grund som styrelsen, nuvarande ledare och medarbetare skapat i BrainHeart Energy Sweden ger mig goda förutsättningar för att leda bolaget in i framtiden inom hållbar energi. Vi är idag den ledande aktören inom hållbar energiproduktion/Energy Tech, och den positionen ska vi befästa och stärka ytterligare med ökat kundfokus, digitalisering och kraftfull tillväxt

Tommy Jarnemark

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Holmén, Styrelsens ordförande
Mail: christer.holmen@brainheart.com

Tel: +46-705 860596

 
BrainHeart Energy Sweden gruppen 
består av moderbolaget BrainHeart Energy Sweden och dotter­bolagen BrainHeart Energy Services, BGE Energi-och Vattenborrning, BGE Värmepumpar, Mälardalens Värme­pump­center, Morkarlby Elektromekaniska, Höjdens Energi, Höjdens Brunnsborrning, Värmepumpcenter i Karlstad, Energikontroll i Söderköping, Klimatteknik i Väst och Klimatteknik Borr i Väst. Tillsammans är vi Sveriges största helhetsleverantör av bergvärme- och bergkylalösningar med 5-6 installationer per dag och ledande på övriga värmepumpslösningar. Vi växer genom att göra det enkelt och kostnadseffektivt för våra kunder att ta vara på berg- och värmepumpsenergins fördelar och erbjuder helhetskoncept med installation, service och support. Vårt mål är att tillsammans med våra bolag och vår partner Vattenfall bygga ett lands­täckande professionellt och effektivt serviceföretag för nuvarande och framtida förnybara energi­lösningar för privatbostäder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar