Brandskyddsföreningen välkomnar utfasning av engångsgrillar

Efter vårens torka och sommarens bränder påpekade Brandskyddsföreningen faran med engångsgrillar. Nu väljer ICA att ta bort engångsgrillarna ur sitt sortiment - ett beslut som Brandskyddsföreningen välkomnar och hoppas att fler följer efter.

ICA-gruppen skriver på sin hemsida att man av miljöskäl beslutat att fasa ut engångsgrillar av aluminium ur det centrala sortimentet. Innan det finns bättre miljömässiga alternativ kommer ICA Sverige att sluta köpa in engångsgrillar.

Brandskyddsföreningen välkomnar beslutat och ser att utrensningen även kommer att leda till en ökad brandsäkerhet.

- Fler handlare borde följa ICA:s exempel. Engångsgrillar kan vara förrädiska, det kan räcka med en liten gnista från grillen för att antända intilliggande gräs och i svår torka sprider sig elden snabbt. Ett vanligt misstag är också att tro att glöden slocknar snabbare än vad den gör. Den kan vara het i upp till ett dygn, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Under våren och sommaren ansåg Brandskyddsföreningen att svenska handlare hade ett ansvar, att sluta sälja engångsgrillar under eldningsförbud. Flera handlare tog då initiativet att sortera ut engångsgrillarna ur sortimentet.

- En bortrensning av engångsgrillar ur butikernas sortiment, oavsett anledning, är glädjande och välkommet ur brandsäkerhetssynpunkt, säger Anders Bergqvist.

För frågor eller mer information, kontakta gärna:
Anders Bergqvist, generalsekreterare Brandskyddsföreningen, 070-594 33 37, anders.bergqvist@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

 

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning, besiktning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

 

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy

 

Om oss

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning. www.brandskyddsforeningen.se

Prenumerera