Bravida bildar Säkerhetsbolag, Bravida Säkerhet AB

Bravida bildar Säkerhetsbolag, Bravida Säkerhet AB Bravida Säkerhet blir ett av de ledande, och ett av de största säkerhetsbolagen i Sverige med en beräknad årsomsättning på 150 mkr. Division Säkerhet i Bravida Sverige AB, Division Passage från Bravida Tidomat AB samt Bravida Brand AB bildar tillsammans bolaget Bravida Säkerhet AB. Bravida Säkerhet kommer att ingå i TISAB-gruppen. Här återfinns även Säkra i Stockholm AB, ett fristående bolag för installation, drift och underhåll av säkerhetssystem i Stor-Stockholmsområdet. Tillträdande VD Gunnar Olson säger; -företaget utgör en viktig del i Bravidas ambition att vara den främsta helhetsleverantören av intelligenta tekniska lösningar, installationer och service. Huvudprodukterna är det integrerade tillträdessystemet Integra samt Bravida Tidomats passersystem PW 32. Det totala produktprogrammet omfattar passage, inbrott, CCTV och brandlarm. -Medarbetarna i Bravida Säkerhet har en lång och gedigen erfarenhet vilket borgar för att kunderna får en trygg partner, avslutar Gunnar Olsson Företaget är etablerat i Stockholm, Linköping, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Luleå. För ytterligare information kontakta: Gunnar Olson, VD Bravida Säkerhet: 08 - 602 30 00, 070 525 94 98 Agneta Ahlbom, informationschef: 070 311 8565 Om Bravida Bravida ASA är Nordens största kompletta installations- och serviceföretag med mer än 13.000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Företaget har en omsättning på 13 miljarder kr och huvudkontoret ligger i Stockholm. Bravida levererar framtidens lösningar när det gäller IKT (Informations- och kommunikationstekniologi), el, tele- och datanät, ventilation, VS och intelligenta lösningar. Bravida kan svara för alla led i produktionen - från design och projektering till drift och underhåll. Bravida finns på mer än 400 orter i Norden och har därmed en unik närhet till kunderna. Huvudägare är Telenor ASA och Procuritas Capital Partners. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar