Bravida får stororder från Samhall

Bravida får stororder från Samhall Bravida Tidomat kommer att leverera tidsystemet atWork till Samhall. Be- slutet berör cirka 29 000 anställda. 300 tidsystem ska implementeras på två till tre år. Ordern är värd ca 80 miljoner kronor. Samhall räknar med en årlig kostnadsreducering på ca 25 miljoner kronor. Det nya tidsystemet införs med start den 1 januari. Arbetet kommer att pågå i två till tre år innan samtliga arbetsställen har fått det nya sy- stemet. Förutom tidterminaler omfattar systemet även tidregistreringvia PC. - Systemet kommer att avsevärt förenkla närvarorapporteringen och fungera som ett försystem till lönesystemet, förklarar Samuel Sjölund, projektle- dare, Bravida Tidomat. -Det kommer även att ge ett noggrannare underlag då tidsystemet även han- terar arbetsuppföljning och produktionsåterrapportering, fortsätter han. Arbetsuppföljning ger Samhall möjlighet att följa upp ordertid, kassation och indirekt arbetstid, som utbildning, arbetsträning och flextid etc. I produktionsåterrapporteringen ligger direktöverföring av information till Samhalls affärssystem. - Samhall räknar med att effektiviteten kommer att förbättras väsentligt. Investeringskalkylen för att ta ett system i bruk för en medelstor verk- stad eller enhet har en payofftid på cirka sju månader enligt Samhalls egna kalkyler, fortsätter Samuel Sjölund För ytterligare information kontakta: Ingemar Eriksson på Samhall Support i Örebro, tel 019/ 20 98 70 Samuel Sjölund på Bravida Tidomat, tel 08/ 602 31 27 Agneta Ahlbom, informationschef, Bravida AB tel; 070-311 8565 Om Bravida Bravida ASA är Nordens största kompletta installations- och serviceföretag med mer än 13 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Företaget har en omsättning på ca 13 miljarder kr och huvudkontoret ligger i Stockholm. Bravida levererar framtidens lösningar när det gäller IKT (Informations- och kommunikationsteknologi), el, tele- och datanät, ventilation, VS och intelligenta lösningar. Bravida kan svara för alla led i produktionen - från design och projektering till drift och underhåll. Bravida finns på mer än 400 orter i Norden och har därmed en unik närhet till kunderna. Hu- vudägare är Telenor ASA och Procuritas Capital Partners. Se även www.bravida.se Om Samhall Med närmare 30.000 medarbetare på över 300 orter och 800 arbetsställen är Samhall en av landets största koncerner. Verksamhetsidén är att skapa me- ningsfullt och utvecklande arbete för personer med arbetshandikapp där be- hoven finns. De rörelsedrivande dotterbolagen säljer varor och tjänster för cirka 5 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar