Bravida gör personalnedskärningar

Vikande marknad: Bravida gör personalnedskärningar · Norge: 700 årsverk · Sverige: 250 årsverk (Oslo/Stockholm 31 mars, 2003) Bravida anpassar nu sin personalstyrka till en lägre nivå inom marknaderna för nätutbyggnad och bygg och anläggning. Personalstyrkan kommer att minskas med 700 anställda i Norge och 250 anställda i Sverige. Dessutom permitteras cirka 300 anställda i Norge. Nära femtio procent av nedskärningarna avser administrativa funktioner och resterande femtio procent gäller operativa funktioner inom el, vs, ventilation och tele- och datanät (telekom). Alla regionala Bravida- företag i Norge och Sverige kommer att beröras av dessa nedskärningar. Denna process har till stor del redan påbörjats lokalt i samarbete med personalorganisationerna. Åtgärderna innebär minskade kostnader inom organisationen, vilket successivt kommer att ge effekter under året. - Marknaden är svag och delvis vikande framöver. Det är mot denna bakgrund helt nödvändigt att reducera våra kostnader. Personalnedskärningarna är helt enkelt ofrånkomliga för att säkerställa en långsiktig lönsamhet och trygga jobben, säger koncernchefen Jan Kåre Pedersen. Idag är 147 anställda i den norska verksamheten temporärt permitterade och från och med april kommer ytterligare cirka 300 anställda att permitteras. I Sverige reduceras personalstyrkan med 250 anställda, men eventuellt kommer ytterligare nedskärningar att bli nödvändiga. I norra Sverige, som så här långt är hårdast drabbat av nedgången på marknaden för bygg och anläggning, görs nedskärningar med cirka 120 anställda. De övriga nedskärningarna är fördelade över hela landet. I Danmark innebär den pågående integrationen mellan den gamla och nya Bravida-verksamheten nedskärningar bland den administrativa personalen med cirka 70 anställda. För mer information, kontakta: Anne Karin Augland, kommunikationsdirektör, Bravida ASA, tfn: +47 901 30 100 Lotta Rohman Törnberg, informationschef, Bravida ASA, tfn: 070-289 28 00 Bravida ASA är Nordens främsta tekniska totalleverantör med cirka 14 500 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Företaget är norskregistrerat med huvudkontor i Stockholm. Bravida levererar framtidsinriktade lösningar inom informations- och kommunikationsteknologi, tele- och datanät, el, ventilation och vs, samt intelligenta lösningar. Som totalleverantör erbjuder Bravida allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravidas medarbetare finns på mer än 400 platser i Norden. Se även www.bravida.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar