Bravida säljer Telecom A/S

(Stockholm 16 december, 2004) Bravida fortsätter sitt omstruktureringsprogram planenligt där försäljning av Telekomverksamheten är en del. Köpare är den nordiska investeringsfonden Altor.

Bravidas omstruktureringsprogram omfattar ett antal hållpunkter som bildandet av ett renodlat installationsföretag, Bravida AB, med fem divisioner i Sverige, Norge och Danmark, etablering av Bravida AB:s nya huvudkontor i Stockholm samt försäljning av verksamheter utanför kärnverksamheten för att öka fokuseringen på installation i Norden. – Försäljningen av Telecom A/S, som är ett av de större bolagen vi säljer, är nu klar vilket stärker Bravida samtidigt som det ger Telecom A/S bättre utvecklingsmöjligheter, säger Torbjörn Torell, VD för Bravida. Köpet görs av Altor 2003 Fund, som rådgivits av Altor Equity Partners AB. Altor är en nordisk investeringsfond med en kapitalbas på i underkant av NOK 6 miljarder norska kronor och med fokus på investeringar i mellanstora företag.

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar