EIAB och BRAVIDA får order värd 515 miljoner från Vägverket

Södra Länken: EIAB och BRAVIDA får order värd 515 miljoner från Vägverket Vägverket har idag undertecknat ett avtal med El & Industrimontage Svenska AB (EIAB) och Bravida Sverige AB. Ordern avser entreprenaden för el-, styr-, tele- och trafikutrustningar för Södra Länken i Stockholm. Ordersumman är på 515 miljoner kronor exklusive optioner. EIAB och Bravida har bildat ett konsortium, Tunnelentreprenad HB, för att hantera affären. Inom Tunnelentreprenad kommer EIAB och Bravida gemensamt svara för projektering, projektledning och driftsättning samt leverans av trafikutrustning, trafikbelysning och informationstavlor till trafikanterna. EIAB svarar för kraft- och elinstallationerna samt styrsystem och Bravida ansvarar för tele- och säkerhetsinstallationerna. Detta är den största enskilda upphandlingen som sker i samband med Södra Länken. Kontraktet avser en totalentreprenad och omfattar kraft-, el-, belysnings-, styr-, tele- och övervakningsanläggningar samt trafik- och vägskyltningsutrustningar. För ytterligare information kontakta: EIAB: Rolf Tannergård, vd, tfn: 090-15 46 15, mobil: 070-665 46 15 Bravida Sverige AB, Gustav Grutle, VD, tfn: 08-695 20 00 Bravida Sverige AB, Agneta Ahlbom, Informationschef, tfn 08-695 2554 EIAB - El & Industrimontage Svenska AB EIAB levererar kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik till industri och offentlig sektor. EIAB är en fabrikatoberoende leverantör och tillhandahåller därmed det bästa materialet på marknaden för varje enskilt projekt vad avser ekonomi och teknik. Verksamheten kännetecknas av kompetens, kvalitet och omtanke. Samarbetet med kunderna bygger på långsiktigt och ömsesidigt förtroende. Företaget grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Umeå. EIAB har 15 region- och filialkontor i Sverige. EIAB omsätter ca 400 miljoner kronor och har ca 500 anställda. http://www.eiab.com Bravida Sverige AB Bravida är en av Sveriges största totalleverantörer av installations-, service- och drifttjänster. Företaget har ett komplett produkt- och tjänsteutbud som inkluderar rådgivning och projektering, installation, service och drift av tele, data, el och säkerhetslösningar. Bravida Sverige AB (tidigare Telenor IT Service och Installation AB) är helägt av Bravida AS, ett företag inom Telenorkoncernen. Bravida är ledande i Norden inom installation och drift av kommunikationsteknologier. Företaget omsätter SEK 450 miljoner och har idag ca 430 anställda och 11 lokalkontor. Bravidas affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av elinstallationer, drift och service. http://www.bravida.se Södra Länken Södra Länken är Sveriges största vägtunnelbygge. Den förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster. Den gör det lättare för kollektiv- och biltrafiken att komma fram samt minskar genomfartstrafiken i innerstaden. Trafikleden är 6 km lång och av dessa går 4,5 km i tunnel. När Södra Länkens tunnlar är klara år 2003 kan 60 000 bilar varje dygn färdas i tunnlarna och därmed skonas miljön i Årsta, Johanneshov och Hammarbyhöjden. Avancerat trafikstyrningssystem får trafiken att flyta I Södra Länkens tunnlar installeras ett trafikstyrningssystem för att ge bättre trafikrytm, trafiksäkerhet och vägutnyttjande. Systemet består av kameror i tunnlarna och sensorer i vägbanan som gör det lätt att upptäcka och motverka trafikstörningar. Systemet övervakas dygnet runt från en vägtrafikcentral. I trafikstyrningssystemet ingår också körfältssignaler och omställbara vägvisningsskyltar. Om till exempel trafiken går långsammare eller det uppstår kö kan man automatiskt sänka hastigheten i tunnlarna och på infarterna med hjälp av de omställbara skyltarna. Körfältssignalerna används också för att stänga av körfält, till exempel om något fordon blir stående i körbanan. Skyltarna kan också hänvisa till alternativa färdvägar om någon avfart skulle vara stängd. Styr- och övervakningssystem Styr- och övervakningssystemen indelas i: * Telesystem som består av TV-övervakning, hjälptelefoner, brandlarm och radiodistribution. * Trafiksystem som styr körfältssignaler, bommar och skyltar. * Driftsystem som styr fläktar, pumpar, el och belysning. Belysningssystem Tunnlarna har fem olika system för belysning: * Ordinarie belysning i flera steg med uppgift att belysa vägbanan dygnet runt. Förstärkt belysning dagtid i tunnelinfarter. * Reservbelysning med uppgift att under begränsad tid vid strömavbrott ge tillräcklig belysning i tunnlarna. * Vägledningsbelysning med uppgift att vägleda vid utrymning som matas med batteridrift. * Belysta nödutgångsskyltar * Utsmyckningsbelysning ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00690/bit0002.pdf

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar