Resultat 2002

Resultat 2002: 154 miljoner NOK Bravidas svåraste år hittills · Kraftig nedgång i Norge · Stabilt resultat i Sverige · Integrationen påbörjad i Danmark (Oslo/Stockholm 12 mars, 2003) Bravidakoncernens rörelseresultat (EBITA) för 2002 blev 154 miljoner NOK, jämfört med 591 miljoner NOK år 2001. Den främsta orsaken till det svaga resultatet är att rörelseintäkterna i Norge minskade med 916 miljoner NOK. - Vi har lagt Bravidas svåraste år bakom oss. I början av andra kvartalet sjönk telekomsektorns investeringar drastiskt och nedgången fortsatte under resten av året. Personalminskningen på sammanlagt 1 000 anställda genomfördes i takt med nedgången i antalet uppdrag. Följaktligen blev resultatet svagt, säger koncernchefen Jan Kåre Pedersen. Marknaden var, och är fortsatt, generellt sett svag i de nordiska länderna i början av 2003, med låg och delvis nedåtgående aktivitet inom byggnads- och anläggningssektorn vilket har resulterat i att priserna på tekniska lösningar pressats nedåt. Telekomoperatörernas investeringar ligger på en låg nivå. Detsamma gäller marknaden för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) med tillhörande tjänster. Bravidakoncernens totala omsättning uppgick till 11 797 miljoner NOK i 2002. Medan omsättningen i den norska verksamheten minskade med 916 miljoner NOK, ökade den med 830 miljoner NOK i Sverige som en konsekvens av anspassningen av successiv vinstavräkning till att också omfatta mindre kontrakt. Den totala omsättningen för 2002 kan därför inte direkt jämföras med omsättningen för 2001, som uppgick till 11 964 miljoner NOK. - Vi kommer även fortsättningsvis att inrikta oss på att anpassa arbetskraften till marknaden, effektivisering och kostnadskontroll. Samtidigt fortsätter vi satsningen på de marknadsmöjligheter som vi har lagt grunden till genom vårt koncept. I Sverige och Danmark märks det nu att marknaden har fått upp ögonen för de fördelar som ligger i Bravidas koncept med totalansvar för tekniska lösningar, tillägger Jan Kåre Pedersen. Semco Danmark med cirka 2 000 anställda bytte den 7 mars namn till Bravida och befinner sig nu mitt uppe i lanserings- och omprofileringsfasen. Integrationen med danska Bravidas tidigare verksamhet har kommit ett gott stycke på väg och man räknar med synergivinster under året när det gäller lokaler, IT, inköpsavtal och administrativa kostnader. För mer information, kontakta: Per Øseth, vice koncernchef och finansdirektör, Bravida ASA tfn: +47 952 28 535 Anne Karin Augland, kommunikationsdirektör, Bravida ASA tfn: +47 901 30 100 Bravida ASA är Nordens främsta tekniska totalleverantör med ca. 14 500 anställda i Norge, Sverige och Danmark. Företaget är norskregistrerat med huvudkontor i Stockholm. Bravida levererar framtidsinriktade lösningar inom Informations- och kommunikationsteknologi, tele- och datanät, el, vs, ventilation och intelligenta lösningar. Bravida sköter hela leveransen, från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravidas anställda finns på mer än 400 platser i Norden. Se även www.bravida.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar