Resultat kvartal 3: 95 miljoner NOK trots svag norsk marknad

Report this content

Resultat kvartal 3: 95 miljoner NOK trots svag norsk marknad * Stabilt och bra resultat i Sverige, goda utsikter i Danmark * Kraftigt minskad omsättning i Norge * Personalminskningar motsvarande 1 000 heltidstjänster i den norska verksamheten (Oslo/Stockholm 15 november 2002) Bravidakoncernen redovisar ett rörelse- resultat (EBITA) på 95 miljoner NOK efter årets första nio månader, jämfört med 402 miljoner NOK under samma period föregående år. Rörelsemarginalen (EBITA) för koncernen minskade därmed till 1,2 % att jämföras med 5,0 % tredje kvartalet 2001. - Det svaga resultatet beror huvudsakligen på nedgången på den norska marknaden där telekom-investeringarna har minskat dramatiskt. Dessutom har prispressen varit stor i Norge när det gäller tekniska installationer vid nybyggnationer, säger koncernchef Jan Kåre Pedersen. Bravidas omsättning efter tredje kvartalet var 7 885 miljoner NOK, 210 miljoner NOK lägre än samma period föregående år. Samtidigt som intäkterna i Sverige har ökat, har intäkterna i den norska verksamheten minskat med ca. 400 miljoner NOK. I den svenska verksamheten ökade omsättningen med 12,5 procent och rörelsemarginalen (EBITA) var 4,9 procent per tredje kvartalet. Koncernen har redan minskat personalstyrkan i den norska verksamheten med motsvarande 750 heltidstjänster, och 140 medarbetare har permitterats. Totalt kommer personalminskningarna att motsvara 1 000 heltidstjänster. Kostnadsnedskärningar och interna omstruktureringar är de viktigaste av en rad nödvändiga åtgärder som redan har påbörjats för att anpassa verksamheten till aktivitetsnivån på den norska marknaden. - Den låga aktiviteten i norskt näringsliv gör att vi måste anpassa organisationens storlek med rekordfart. Det är avgörande att detta sker på ett sätt som gör oss ännu mer konkurrenskraftiga i framtiden - när marknaden återhämtat sig och uppvisar en positiv utveckling, säger koncernchef Jan Kåre Pedersen. Förvärven av Semco Danmark AS i Danmark, och Prenad AB och Totalinstallatören AB i Sydsverige, behandlas för närvarande av EU. Godkännande väntas innan årsskiftet. För ytterligare information, kontakta: Per Øseth, vice koncernchef och finansdirektör, tfn: +47 952 28 535. Anne Karin Augland, kommunikationsdirektör, tfn: +47 901 30 100. Se även www.bravida.se Bravida ASA är Nordens främsta tekniska totalleverantör med ca. 13 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Företaget är norskregistrerat med huvudkontor i Stockholm. Bravida levererar framtidsinriktade lösningar inom informations- och kommunikationsteknologi, tele- och datanät, el, ventilation, VS och intelligenta lösningar. Som totalleverantör erbjuder Bravida allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravidas medarbetare är lokaliserade på mer än 400 platser i Norden. Se även www.bravida.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00230/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar