Svag marknad påverkar resultatet

Resultat 1 kvartalet, -35 miljoner NOK Svag marknad påverkar resultatet · Marknadsanpassningarna pågår för fullt i Norge · Fortfarande stabil orderingång men pressade marginaler i Sverige · Den danska verksamheten går som förväntat (Oslo/Stockholm/Köpenhamn den 8 maj 2003) Bravida anpassar planenligt verksamheten till den nedåtgående marknaden i både Sverige och Norge. Rörelseresultatet (EBITA) efter 1 kvartalet på -35 miljoner NOK är 97 miljoner sämre än under samma period förra året. Ny verksamhet i Danmark och Sverige bidrar till att koncernens totala omsättning ligger på samma nivå som förra året. De pågående marknadsanpassningarna är en åtgärd som har gett och fortsätter att ge resultat under hela året och in i nästa år. Beräknad årseffekt av de personalnedskärningar som nu görs uppgår till 400 miljoner NOK. - Bakgrunden till det svaga resultatet är en marknad som präglas av nedgång, pressade priser och en dramatisk nedgång av investeringarna inom telekomsektorn. Av resultatet framgår tydligt att det inte har varit möjligt att anpassa bemanningen och kostnaderna i samma takt som marknadens nedgång, säger koncernchef Jan Kåre Pedersen. Bravidakoncernens omsättning under första kvartalet uppgår till 2 626 miljoner NOK, en minskning med 57 miljoner jämfört med samma period förra året. Samtidigt som den nya verksamheten i Danmark har inneburit en omsättningsökning, minskade omsättningen i den norska verksamheten med 177 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år, och uppgår till 1 101 miljoner NOK. När det gäller telekomsektorn har Bravida haft ett intäktsbortfall på hela 800 miljoner NOK från sin största kund under det senaste 12 månaderna, vilket dock delvis har kunnat kompenseras genom att omsättningen från andra kunder uppgår till 330 miljoner NOK. Liksom i Danmark har den nya verksamheten i Sverige bidragit positivt till omsättningen under det första kvartalet. Den totala omsättningen uppgår till 1 554 miljoner SEK vilket är 23 miljoner SEK lägre än under samma period förra året. Den svenska marknaden för tekniska installationer, där Bravidas verksamhet domineras av el, VS och ventilation, är för närvarande utsatt för prispress. Orderingången ligger hittills på samma nivå som förra året, men kan förväntas sjunka. Den danska verksamheten är nu integrerad enligt planerna och ingår från och med den 1 februari i år i Bravidakoncernen. Verksamheten kan redan efter det första kvartalet redovisa ett positivt resultat i linje med förväntningarna. För mer information, kontakta: Per Øseth, vice koncernchef och finansdirektör, tfn: +47 952 285 35 Anne Karin Augland, kommunikationsdirektör, tfn: +47 901 30 100 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030507BIT01660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030507BIT01660/wkr0002.pdf

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar