Bråviken Logistik noteras på AktieTorget, handeln upptas den 10 maj 2017

Bråviken Logistik AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 10 maj 2017.

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping, och är fullt uthyrt.

Bolagets VD är Johan Åskogh och det förvaltas av Pareto Business Management AB.

Pareto Securities AB har varit bolagets rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.

Handelsinformation:

Första handelsdag: 10 maj 2017

Kortnamn på AktieTorget: BRALOG

Noteringskurs: 100 kr

ISIN-kod: SE0009779119

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Bolagsbeskrivning kommer att publiceras på AktieTorgets webbplats.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Johan Åskogh, VD

Bråviken Logistik AB (publ)

+ 46 8 402 53 81

johan.askogh@paretosec.com

Prenumerera

Dokument & länkar