Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

- Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal Digital; Först i Sverige med Bredbands-TV. - Försäljning av Webbradiokonceptet till Sport Sponsor AB (publ). - SkyCom Nordic och WorldNet Norr fortsätter att generera vinst. Efter rapportperiodens utgång. - Som första stadsnätsägare tecknar SkyCom Bredbandstelefoniavtal med TeliaSonera. - Avtal med SAP som levererar affärssystemet SAP® Business One till SkyCom.

För ytterligare information kontakta: Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-699 75 57 Jons.petter.lidstrom@skycom.se Leif Danielsson, Styrelseordförande Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobil: 070-525 62 02 Leif.danielsson@skycom.se

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar