Delårsrapport, jan-sept 2015

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 268 miljoner kronor för nio månader 2015, vilket är en ökning med 22,7 % jämfört med samma period 2014. Rörelseresultatet blev 15,2 miljoner kronor. 

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 92,3 (75,0) Mkr

 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7,1 (6,3) Mkr

 • Resultat före skatt uppgick till 6,9 (6,0) Mkr

 • Resultat efter skatt uppgick till 5,5 (4,3) Mkr

 • Resultat per aktie var 0,008 (0,006) kr

Periodens nio månader i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 268,2 (218,6) Mkr

 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,2 (14,2) Mkr

 • Resultat före skatt uppgick till 14,5 (13,2) Mkr

 • Resultat efter skatt uppgick till 11,7 (9,9) Mkr

 • Resultat per aktie var 0,017 (0,014) kr

 • Volymtillväxt med 15 500 privatkunder

 • Säljorganisationen förstärkt med flera nya säljare

 • Aktieutdelning om 7 Mkr

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 150 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Prenumerera

Dokument & länkar