Bredbåndfabrikkens avtal med telekomentreprenören Swedia Networks i Norge

Bredbåndfabrikkens avtal med telekomentreprenören Swedia Networks i Norge Ett treårigt ramavtal har ingåtts mellan Bredbåndfabrikken AS och Swedia Networks Norge NUF. Swedia Networks blir nu huvudentreprenör åt Bredbåndfabrikken i byggnationen av ett bredbandiga fibernät i några av Norges största städer. Avtalet mellan Bredbåndfabrikken och Swedia Networks Norge, innebär att Swedia Networks blir huvudentreprenör i Bredbåndfabrikkens arbete med det norska fibernätet. Swedia Networks kommer att bistå med bl.a. nätplanering, inköp av tekniska komponenter, detaljprojektering och installation. Samarbetet mellan de båda parterna blir mycket intensivt för att snabbt kunna bygga upp det aktuella fibernätet. Det första projektet är ett provprojekt i en av de största städerna på Østlandet. Till den 1 augusti 2000 ska 1000 kunder vara inkopplade. Därefter kommer utbyggnaden att fortsätta på Østlandet parallellt med byggnationen i städerna i SørNorge. Nils-Petter Tetlie, operativt ansvarig i Bredbåndfabrikken, kommenterar: Vi har ingått ett ramavtal med Nordens största telekomentreprenör för att säkerställa att våra kunder får bredbandsnät till hemmen i utsatt tid. Detta är den första av flera kontakter, i syfte att garantera kortast möjliga leveranstid för våra kunder. För ytterligare information till journalister, kontakta: Swedia Networks Norge NUF Bredbåndsfabrikken Rainer Pedersen, filialchef Nils-Petter Tetlie, operativt Telefon: +47 23 17 62 04 ansvarig e-post: Telefon: +46-709-819954 rainer.pedersen@swedianet.com /press: +46-8-406 95 62 e-post: nils- petter.tetlie@bredband.com Swedia Networks AB är en av Nordens mest aktiva telekomentreprenörer inom områdena design, anläggning och service av infrastruktur för elektronisk kommunikation. Swedia Networks har 2 100 anställda i en rikstäckande organisation i Sverige. Omsättningen 1999 var 3 900 Mkr. Swedia Networks har filialer i Norge, Danmark och på Irland. På den franska marknaden agerar vi genom dotterbolaget Francia Networks S.A. Etablering pågår i övriga Europa. Bolaget ingår i Telia-koncernen. För mer information, besök Swedia Networks på Internet, www.swedianet.com Bredbåndsfabrikken är marknadsledande inom bredbandskommunikation och erbjuder bredbandstjänster till hushåll och mindre företag. Bolaget bildades sommaren 1998 och ägs av bland annat O-listenoterade Framfab, the Carlyle Group, Intel, Investor, Morgan Stanley Dean Witter, NTL samt Novestra. Läs gärna mer på www.bredband.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Bredbandsbolaget vill ge svenska hushåll tillgång till bredbandiga förbindelser som klarar både nuvarande och framtida media- och kommunikationsformer, till så låg, fast kostnad som möjligt..

Dokument & länkar